Gymnasier i hele landet

17. juni 2021, 13.10

Mogens Jensen. Foto: Steen Brogaard

UDDANNELSE En stribe gymnasier er lukningstruede, hvis vi ikke griber ind. De kommende år er elevtallet faldende, og i yderste konsekvens kan det betyde, at flere gymnasier i Midt- og Vestjylland, såsom Ringkøbing Gymnasium, Vestjysk Gymnasium Tarm, Bjerringbro Gymnasium, Struer Statsgymnasium og Lemvig Gymnasium, kan være nødsaget til at dreje nøglen om.

Det skal vi undgå, for det er vigtigt for såvel de unge som for lokalsamfundene, at der er uddannelsesmuligheder tæt på. Derfor er jeg glad for, at regeringen har indgået en bred aftale, som sikrer de mindre gymnasiers overlevelse. Men jeg kan samtidig læse her i avisen, at Herning Gymnasium er bekymret over aftalen, og det vil jeg gerne sætte et par ord på.

Kritikken går blandt andet på, at de unges frie valg indskrænkes. Vi har stor respekt for elevernes frie uddannelsesvalg. De kan fortsat søge i hele landet, og førsteprioriteten vil være udgangspunktet for, hvilken plads man tilbydes. Når vi vælger at indføre et loft over de største gymnasiers optag, mens der indføres et minimum for antallet på de små gymnasier, så alle gymnasier får mindst tre klasser per årgang, er det for at sikre, at der fortsat er uddannelsestilbud også i de mindre byer.

En anden kritik går på, at pengene følger eleven, og at det vil efterlade nogle med regningen. Med aftalen er vi netop blevet enige om nogle nye pejlemærker for et nyt taxametersystem, så det i fremtiden er færre penge, som følger eleven. I stedet vil vi hæve grundtaxameteret.

Aftalen er nødvendig for at vende en negativ udvikling. Vi gør det ikke for at straffe de større gymnasier, men for at holde hånden under de mindre landgymnasier. Der skal også være uddannelsesudbud for elever i for eksempel Ringkøbing, som ikke har ressourcerne til at pendle til Herning. Ungdomsuddannelse i yderområderne må ikke kun blive for de ressourcestærke unge. Derfor er der brug for solidaritet med de mindre gymnasier, så vi sikrer, at de består.

Indlæser debat...