Venter på ny teknologi: Værk holder sig til træ

Herningværket holder sig til træet, så længe andre teknologier ikke er klar

4. november 2019, 16.38

Herningværket praler ikke med at være CO2-neutralt, men arbejder hele tiden på at komm så tæt på det som muligt. foto: henrik ole jensen

HERNING Varmepumper, der trækker energi ud af luften og laver det til varmt vand.

Biotermiske anlæg, som trækker energi op af jorden og laver det til varmt vand.

Der er flere teknologier til at sikre varme i radiatoren og hanen, uden at det koster på udledningen af CO2.

Teknologi ikke moden

På Herningværket holder man sig dog foreløbig til at fyre med biomasse....