Møde om byforskønnelse

7. juni 2021, 11.28

I august sidste år var der i Kibæk Krydsfelt borgermøde om byforskønnelsen, hvor kommunens planer blev fremlagt. Foto: Flemming Hansen

KIBÆK Der er kommet skub i byforskønnelsesplanerne i Kibæk. I sidste måned var nogle af borgere på inspirationstur i Varde og Esbjerg for at få i ideer til grønne tiltag, og på onsdag holder Herning Kommune et fællesmøde om områdefornyelse. Det foregår i Kibæk Krydsfelts caféområde.

Efter velkomsten vil kommunen fortælle om proces og tidsplan og »afstemme forventningerne«, som der står i invitationen. Herefter følger oplæg til fælles inspiration for temagrupperne. Fra afdelingen for natur og grønne områder er der en oversigt over stiplanen med forslag undervejs indtegnet. Der vil være information om trafiksikkerhed og tilgængelighedsplan med afsæt i forslag ved Vej og Trafik-afdelingen.

Der vil også blive talt om byidentitet med afsæt i den inspirationsaften, der blev holdt i marts.

Desuden skal områdefornyelsens følgegruppe etableres. Den forventes at komme til at bestå af blandt andre aktive repræsentanter fra arbejds- og temagrupper, Kibæk Lokalråd samt andre lokalt aktive i foreninger og erhverv samt af repræsentanter for Herning Kommunes forvaltninger.

Følgegruppen skal mødes cirka hver tredje måned, hvor man gensidigt orienterer hinanden.