Åbent brev til den nye integrationsminister

Udgivet:10. maj 2022, 13.31

Læsetid:3 minutter

Gerda Abildgaard. Foto: Privatfoto

Af Gerda Abildgaard. Bellisparken 4B Ikast, Røde Kors, netværksvenner på Udrejsecenter Kærshovedgård

OPHOLD Tillykke med dit nye ministerium. Det er en udsat post, du er havnet i. Du udtalte i TV efter udnævnelsen, at det er en skør måde, hvorpå meget er foregået. Det kan jeg og mange andre kun give dig ret i.

Jeg vil gerne give dig nogle eksempler på noget af det skøre:

I omkring fem år har jeg arbejdet som frivillig blandt kvinderne på Udrejsecenter Kærshovedgård, og her har jeg fulgt mange af de kvinder, der ufrivilligt er havnet derude. De er blevet ofre for det paradigmeskift, der blev indført for cirka seks år siden.

To kvinder sidder derude på sjette år. De kom derud, medens de endnu ammede deres mindste børn. Den ene er gift med en mand med permanent opholdstilladelse og den anden med en mand med dansk statsborgerskab. Begge kvinder har været fængslet for overtrædelse af meldepligten, fordi de prioriterede deres syge børn. Den ene blev sidste år forsøgt tvangsudsendt til sit hjemland. Konsekvensen af denne forfærdelige oplevelse var en månedlang indlæggelse på psykiatrisk afdeling i Herning. I dag lider hun stadig af selvmordstanker. Hun tager hver dag hjem til familien i Nordjylland, da de tre børn lider meget under fraværet af mor derhjemme. Heldigvis har manden et godt job, så han kan betale de godt 7000 kroner, som det koster om måneden.

Den anden kvinde har også været indlagt, da hun forsøgte selvmord efter at have fået nej til ophold hos sin danske mand og to børn. I dag henter hendes mand hende hver dag på Kærshovedgård, så hun kan være hjemme, når børnene kommer fra skole.

Disse to eksempler er bare to ud af mange. Det er ikke bare skørt, men fuldstændig grotesk, at vi ødelægger velfungerende familier på den måde. Hvordan skal det gå disse børn i fremtiden. I forvejen er sagsbehandlere, skolepsykologer med mere indover, og fælles for dem alle er stærkt bekymrende udsagn om børnenes tarv.

Kvinden, der hver dag rejser med tog til Nordjylland, er blevet chikaneret på det groveste i toget af en afvist asylansøger, som er tidligere kriminel. Heldigvis er han på nuværende tidspunkt i fængsel for chikanerierne, men hvis han efter endt afsoning kommer retur til Kærshovedgård, bliver kvindens togture igen et helvede.

Derfor må en af dine prioriterede opgaver være at se på de rigide love, som tvinger sagesløse kvinder til at bo blandt tidligere kriminelle og langt fra deres kære.

Prisen på årsbasis for et ophold på Kærshovedgård er 300.000 kroner. Læg dertil alt det det koster i menneskelige afsavn og på sigt diverse behandlinger til såvel mødre som børn. Hvorfor kan disse mødre ikke få lov at have deres meldepligt i deres respektive kommuner. De løber jo ingen steder, og det ville være meget billigere for os skatteydere.

Jeg har flere gange været med til retssager enten som bisidder eller som vidne. Retten i Herning ville kunne behandle langt flere sager, hvis den ikke hver uge skulle bruge flere retssale til sager vedrørende Kærshovedgård. Hvor meget disse retssager koster, tør jeg ikke spå om, men sandsynligvis meget store beløb.

Vi er mange, der ser frem til, at du vil se individuelt på de mange ulykkelige skæbner, der i årevis har været tvunget til at hensygne på Kærshovedgård.

Indlæser debat