Boligreguleringsloven skal tilbage i Herning Kommune

9. juli 2019, 13.00

Lone Nielsen.

HUSLEJE Boligreguleringsloven er en lov, der giver lejerne flere rettigheder, end de der blot følger af lejeloven. Det betyder særligt noget for reglerne om fastsættelse af husleje samt vedligeholdelsen og forbedringer af boligen. Loven er indført for at sikre lejeren en rimelig husleje, sikre en fornuftig vedligeholdelse af ejendomme, at udlejer ikke kan lave en de facto-opsigelse ved at ændre lejemålet ved »forbedringer« og deraf følgende lejestigninger.

Det er kommunen, der bestemmer om loven skal gælde eller ej. I 1997 afskaffede man i Herning kommune boligreguleringsloven. På det tidspunkt gav det ingen mening at bruge midler på administrationen af denne lov, idet der var masser af boliger til rådighed i Herning by. Den virkelighed har ændret sig meget siden da.

I dag er det meget vanskeligt at få særligt en familiebolig i Herning og huslejen er de seneste år eksploderet. Markedet er trængt, og der er større efterspørgsel end der er udbud. Det betyder, at de private udlejere kan sætte huslejen højt, for har den ene ikke råd, ja, så kommer der en, der har.

For kommunen betyder disse stigninger, at udgiften til boligsikring også er steget voldsomt. Jeg har søgt sagsindsigt i, hvor stor stigningen har været i kommunens udgift. I 2007 betalte kommunen i alt 46 mio. kr. til boligsikring og boligydelse. I 2017 var det tal steget til 66 mio. kr. årligt. Altså en stigning på 44 procent. Og disse tal omhandler den rene kommunale finansiering. Staten betaler nemlig ca. tre gange mere oveni.

Borgerlisten ønsker at indfører boligreguleringsloven igen i Herning kommune, så vi kan få styr på de stigende huslejer. Det vil betyde, at vi vil spare en stor andel af de skattekroner, der bruges på boligsikring, og de penge vil vi gerne bruge på kernevelfærden i stedet for at de skal gå i de private udlejeres lommer.