Debatindlæg: Sagen afgøres i Ligebehandlingsnævnet

29. november 2019, 12.30

Afdelingsskolen på Holtbjerg og de børn, der går på skolen, er i fokus i den sag, der skal afgøres i Ligebehandlingsnævnet. Foto: Flemming Hansen

BYDELSSKOLE Som bekendt har Institut For Menneskerettigheder indklaget Herning Byråds beslutning om oprettelse af en afdelingsskole på Holtbjerg til Ligebehandlingsnævnet.

Dette nævn vil nu anmode Herning Byråd om at indsende et partsindlæg, ligesom menneskerettighedsinstituttet har gjort det. Herefter er det op til Ligebehandlingsnævnet at behandle sagen og træffe en afgørelse.

Institut for Menneskerettigheder hævder, at Herning Kommunes beslutning om oprettelse af en afdelingsskole på Holtbjerg er i strid med § 3 i Lov om Etnisk Ligestilling.

Vi betragter sagen med stor alvor og ser frem til Ligebehandlingsnævnet afgørelse, som vi selvfølgelig mener begge parter skal følge til punkt og prikke.

Herning Byråds skolepolitik skal selvfølgelig være baseret på et lovligt grundlag. Vi har ingen kvalificerede bud på, hvad Ligebehandlingsnævnet vil finde frem til, men hvis afgørelsen skulle gå Herning Kommune imod, så må det da få afsmittende konsekvenser for lovligheden af væsentlige dele af de ghettopakker, som et stort flertal af Folketingets partier for nylig har vedtaget. Vi må vente tålmodigt og se, hvad sagsafgørelsen bliver.

Sagens fornyede opmærksomhed har torsdag fremkaldt et debatindlæg fra den tidligere venstrefløjsaktivist Peter Engsted fra Lind. Han skriver at anledningen er, at han er bitter, trist og vred.

Det er vores erfaring fra mange års politisk aktivisme, at der ikke kommer noget godt ud af at basere sin argumentation på disse følelser.

Peter Engsteds indlæg bekræfter, at blandingen af sortsyn, bitterhed og vrede som regel fører til fjendtlighed og en fordrejet opfattelse af begivenheder og hændelser.

De unuancerede angreb som Peter Engsted retter mod Jørn Vedel er udtryk for en fordrejet virkelighedsopfattelse og fake.

Allerede i 2018 afviste vi og et tredje af Enhedslistens daværende bestyrelsesmedlemmer de væsentligste af Peter Engsteds påstande. Lad os derfor blot kort og præcist slå følgende fast: Der blev ikke i Enhedslisten Herning vedtaget et politisk mandat for vores deltagelse i de politiske forhandlinger om budget 2019. Punktum.

Peter Engsteds citater fra et møde i Enhedslisten Herning afholdt i august 2018 er falske og konstruerede. Så galt kan det gå, når man baserer sin argumentation på sortsyn, bitterhed og vrede.

Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at Peter Engsted synes, at det er pinligt at bo i Lind og Herning.

Vi deler ikke hans sortsyn. Meget kan og skal forbedres, men Herning står for rigtig meget positivt, som vi vil arbejde og kæmpe for.

For tiden sker det i venstrefløjsnetværket »Rød Grønne Aktivister«, hvor vi deltager frivilligt i aktiviteterne og satser på fællesskabet.

I modsætning til Peter Engsted så føler vi ikke, at vi står i gæld til hinanden, fordi vi alle arbejder utrætteligt for sagen. Vi er mange, der har sat plakater op og delt foldere ud i forskellige sammenhænge. Vi har med glæde gjort en indsats for fællesskabet.

Ingen skylder hinanden noget i den forbindelse. Måske bortset fra loyalitet og en fair optræden.

Ærgerligt, at Peter Engsted ikke har den samme indgang til aktivismen.