Tanker i forbindelse med overgangen til et nyt kirkeår

23. november 2020, 14.10

Foto: Adobe Stock Photo

KIRKE Som bekendt er næste søndag, 29. november, første søndag i advent, og dermed skal et nyt kirkeår begynde.

Det må således være meget aktuelt at gøre sig nogle tanker om den såkaldte »episteltekst« for den sidste søndag i kirkeåret, som vi netop har fejret.

Som indgangsvinkel for mit indlæg citerer jeg derfor et afsnit med billedtale fra Bibelen, 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 10-17. Denne tekst må nemlig antages at være blevet læst op i en meget stor del af Danmarks kirker søndag 22. november:

»Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I«.

Så langt jeg kan se, omtales der i disse vers tre typer af mennesker, der øver indflydelse i kristne menigheder og forsamlinger, nemlig følgende:

Jesus-troende mennesker, hvis arbejde består og bærer god frugt (medfører løn).

Jesus-troende mennesker, hvis arbejde ikke består og derfor ikke bærer frugt.

Ikke-Jesus-troende mennesker, som ikke bliver frelst, men som ved deres arbejde øver en ødelæggende indflydelse i Guds menighed.

Det er især de to sidste vers (16 og 17) i bibelteksten, jeg vil pege på. Forud for disse vers er der som nævnt - i billedtale - omtalt arbejdsmetoder, der tages i brug med »byggematerialer«, som enten kan bestå en ildprøve eller ikke kan bestå den. At denne sag er både vigtig og alvorlig ses af, at Guds apostel, Paulus, med guddommelig fuldmagt fremfører, at valget af arbejdsmetoder kan få meget vidtrækkende følger for Guds menighed: »Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I«.

Og ud fra sammenhængen ser det ud til, at der er fare for, at et Jesus-troende menneske risikerer at falde fra troen, hvis han/hun vedvarende arbejder med byggematerialer, der ikke består ildprøven på den store regnskabsdag. Da vil beskaffenheden af alt kirkeligt arbejde nemlig blive fuldt ud afklaret.

Med ovenstående som baggrund vil det være særdeles aktuelt at citere en bøn (den såkaldte indledningskollekt) til første søndag i advent. Den står anført i Den Danske Alterbog fra 1992, som har overskriften »Gudstjenesteordning for Den Danske Folkekirke«, og bønnen lyder sådan:

Rejs dig, beder vi, Herre,

rejs dig i din vælde og kom!

Vore synder hænger over vore hoveder,

de truer med at knuse os,

udræk din hånd,

riv os ud af faren,

befri os, frels os,

du, som med Fader og Helligånd lever og regerer,

én sand Gud fra evighed og til evighed.