Tidligere købmand er sovet stille ind

5. august 2020, 10.34

Ole Jørgensen, Gjellerup, var købmand i blandt andet Ørnhøj, Gullestrup og Herning. Han blev 74 år. Foto: Privatfoto

MINDEORD Elsebeth Krog Jørgensen har skrevet mindeord ved sin mand, tidligere købmand Ole Jørgensens død:

Tidligere købmand Ole Jørgensen, Kirkevænget 12 i Gjellerup, sov stille ind på Anker Fjord Hospice søndag 19. juli. Han blev 74 år.

Ole er født og opvokset i Holmsland i Gl. Sogn ved Ringkøbing og kom i lære som købmand i Spjald. Som udlært var han en periode købmand i Ørnhøj. Senere kom han til Ika Marked i Ikast. I 1974 startede han med et mini-marked i Gullestrup og var da i en alder af 27 år Danmarks yngste Elite-købmand.

Efter seks år i Gullestrup købte han Favør supermarked på H.P. Hansens Vej 50 i Herning, som han drev indtil 1991. Han var en meget afholdt købmand, der altid gav sig tid til at snakke med kunderne. Butikken solgte han for at få mere fritid sammen med Elsebeth.

Herefter begyndte han at videreuddanne sig med flere fag blandt andet datalære, tysk og engelsk. I 1994 afsluttede han med en intensiv sælgeruddannelse, og kort tid efter fik han job som salgskonsulent ved Dan Dryer i Randers, hvor han var kendt for sit gode humør, og han var altid god for en historie.

Kendetegnende for Ole var, at han altid var i godt humør, og at han altid nynnede, når han gik omkring. Som 63-årig gik han på efterløn.

I 1990 købte Elsebeth og Ole hus på Kirkevænget i Gjellerup, og der elskede Ole at være. I drivhuset var han tit af finde, og derfra forsynede han hen over sommeren flere naboer med agurker og tomater.

Ole var et rigtigt hjemmemenneske, og han og Elsebeth nød huset i Gjellerup og sommerhuset på Mors og ligeledes de mange udenlandsrejser, som de hvert år var på.

Den første onsdag i hver måned spillede Ole billard sammen med nabomændene, og i en periode gik han også til trædrejning på Toftebo. Ligeledes gik han til motion og svømning, indtil sygdommen satte en stopper for det.

Ole blev for cirka et år siden alvorligt syg. Han var en glad person, men de sidste måneder var meget hårde for ham, men han beklagede sig aldrig.

Ole efterlader sin kone gennem 32 år, deres 4 sammenbragte børn, 4 svigerbørn og 13 børnebørn. Ole skelnede aldrig mellem dine og mine børn, han favnede dem alle på lige fod og holdt utroligt meget af alle og det samvær, han havde med dem, også når børnebørnene var på ferie.

For os i familien vil det blive et kæmpe savn.

Æret være Oles minde.

Læs også
Mindeord: Svend Ove Andersen - kendt som O.S. - sov stille ind dagen før sin fødselsdag