Vold som virker

26. oktober 2020, 13.25

Bente Lysgaard Mikkelsen. Foto: PR-foto

UDDANNELSE Vold tiltrækker sig begrebet frygt og virker skræmmende. Desværre må vi se i øjnene, at sådan forholder det sig i dagens Danmark. Skal vi så acceptere det her og nu og underkaste os denne voldskultur. Tilsyneladende så er svaret ja.

Dannelse og kundskaber er forudsætninger for en i vestens øjne sund kultur. En kultur med accept af andres levevis, adfærd og ikke mindst tolerance. Desuden skal en af vores kerneværdier nemlig ligestilling mellem kønnene stadfæstes.

Med andres levevis skal forstås således, at man retter ind efter et lands kultur og dets gældende love, hvor man har valgt at slå sig ned.

Såfremt vi ikke fremover kan forvente, at ovennævnte emner skal indarbejdes i landets skoler, er den vestlige kultur på stort tilbagetog. Noget tyder på, at det er den vej, det går. Skoleledernes formand, Claus Hjortdal, bekendtgør, at vi ikke må gøre muslimer »Vrede og kede af det«.

Hvad tror han lige, at tusindvis af danskere bliver, når vi konstant oplever en eftergivenhed overfor muslimske krav. Som tilfældet er nu, må der tilsyneladende ikke undervises i ytringsfrihed i forhold til islamiske love. Krænkelseskulturen har ligeledes vundet indpas, så jeg vil her og nu fremføre, at jeg både er krænket, vred og ked af det og ikke mindst nærer frygt for fremtiden på danskernes og egne vegne. Mon dette har en effekt og en reaktion på de individer, som stadig holder hånden over og forsvarer det islamiske voldsregime. Jeg tror det næppe. Claus Hjortdals indstilling i skolevæsenet må trods alt have en vis indflydelse i forbindelse med undervisning i ytringsfrihed. Så håbet må være, at skoleledernes formand ændrer holdning til indhold og metode i undervisningen om emnet.