Neurofeedback er træning

12. maj 2021, 12.38

Foto: Adobe Stock Photo

FITNESS Neurofeedback er træning, det er ikke behandling og slet ikke alternativ behandling!

Vi har brug for på det kraftigste at tage afstand fra det forsøg, der er i pressen på at skyde os »alternativ behandler« i skoene.

Vi er trænere og ser udtalelserne som en urimelig og grov underkendelse af vores faglighed og det professionelle og faglige miljø, vi er en del af.

Begrebet »neurofeedback« er et overbegreb, som dækker over mange, meget forskellige træningsmetoder.

Vi er uddannet i Othmer-metoden, og den er vi klar til at stå på mål for!

Othmer-metoden, i daglig tale kaldet hjerne-fitness, er en videnskabelig baseret metode, som anvender nyeste velfærdsteknologi.

Metoden er udviklet over de seneste fem årtier, hviler på anerkendt hjerneforskning, er bredt videnskabeligt undersøgt, følger internationale standarder for elektrodeplacering, og udstyret er godkendt til medicinsk brug i hele Europa.

Der ligger solid emperi og undersøgelse af metoden, og den er bredt funderet i praksis i store dele af verden. I Danmark er der cirka 200 uddannede trænere, der træner i både offentligt og privat regi.

Metoden er kropslig funderet. Den baserer sig på viden om hjernens plasticitet og dens evne til at regulere sig selv.

Vi træner udelukkende på de symptomer, som gør livet svært for den enkelte.

Disse symptomer defineres af den, der skal træne. Som trænere putter vi ikke noget ind i hjernen, lige som vi heller ikke manipulerer den til at gøre noget bestemt. Det er hjernen selv, der skaber nye mønstre, lidt lige som en muskel, der ved fitnesstræning forandres og eksempelvis bliver stærkere.

Med neurofeedback har vi, som fagprofessionelle, fundet en metode, som er nænsom, ikke-kravstillende og non-verbal. Derved kan vi lindre og hjælpe mennesker, for hvem den verbale og intellektuelle bearbejdning og træning er for svær i forhold til de vanskeligheder, de står med.

Det har vi ikke kunnet før. Othmer-metoden er et supplement til de metoder, vi allerede anvender, hvad enten det er terapeutisk eller pædagogisk.

Vi er derfor ærgerlige over at miste en faglig metode også set i lyset af de gode resultater, vi har set - og som forskningen viser.

En debat om kompleks forskning, socialfaglig metode, en mangelfuld rapport fra Sundhedsstyrelsen og evidenstradition egner sig ikke til aviser, men vi stiller os til rådighed for uddybning og dialog.

Indlæser debat...