Der er mange fejl i forvaltning

Udgivet:16. maj 2022, 12.58

Læsetid:2 minutter

Foto: Adobe Stock Photo

Af Jeanette Kæseler Hoffmann Anja Høgh Holm og Mona Burgdorf Herskind. stiftere af foreningen Ordentlige Vilkår

HANDICAP Foreningen Ordentlige Vilkår holdt 5. maj et arrangement i forbindelse med den store demonstration i København »Velfærdsrevolutionen.« Initiativtageren Monika Lylloff var samme aften i »Debatten« for at give sit indspark til den vanvittige problemstilling, der udspiller sig i Danmark i øjeblikket, hvor et stort antal borgere lider under dårlig sagsbehandling i kommunerne.

Statsrevisorerne udtaler i 2022 i den seneste rapport om forvaltningen af handicapområdet således: »Beretningen viser, at der desværre er risiko for, at borgere med handicap ikke får de ydelser, som de er berettigede til ifølge lov om social service. Det skyldes en utilfredsstillende forvaltning af handicapområdet i Social- og Ældreministeriet og i kommunerne, hvor der er mange fejl i forvaltningen. Dette finder Statsrevisorerne meget bekymrende, og det strider mod Folketingets intentioner på handicapområdet.«

Bevægelsen Enmillionstemmer har i årevis kæmpet for at gøre opmærksom på de svigt, der sker i kommunerne og de alvorlige konsekvenser, det har for borgerne. Det er ikke rimeligt, at borgere skal miste hus og hjem, økonomisk fundament og livskvalitet. Det er ikke rimeligt, at borgere skal svigtes af kommunerne i de tilfælde, hvor de henvender sig for at gøre brug af deres rettigheder.

Bevægelsen Ordentlige Vilkår handler ikke kun om enkeltborgersager, den handler også om skoletilbud, handicapydelser, støtte og omsorg til mennesker, som i en periode eller kronisk lever med psykiske problemer eksempelvis stress, og det handler også om arbejdspladser og familier.

Det handler i høj grad om, at vi danskere betaler mange penge til kommunerne via skatten, og kommunerne har forpligtiget sig til at sikre bestemte borgere. Kommunerne skal disponere vores skattekroner fornuftigt, så borgere kommer bedst muligt videre. Men i et helt ubegribeligt og alarmerende omfang går det galt, og kommunerne får presset borgere ud i yderligere sygdom, lidelse og kaos. Det kan ikke retfærdiggøres, at skattekroner går til den form for svigt. Derfor stiller vi os som bevægelse sammen med enmillionstemmer. Alle kan deltage.

Ordentlige Vilkår er for alle. Sagsbehandlere, borgmestre, lærere, kommunalbestyrelsespolitikere og borgere, som vil vidne i fællesskab om kommunernes svigt, så myndighederne kan gribe ind i tide. For der skal gribes ind.

Vi ønsker med Ordentlige Vilkår at rejse et vidnesbyrd, som giver konkret dokumentation for de sager, kommunale tiltag, kommunale tilsyn, og hvad de har haft af konsekvenser. Samt generel dokumentation for hvordan kommunerne håndterer processen fra institution og ud til den enkelte borger. Vidnesbyrdet skal ligge til grund for, at der iværksættes grundige undersøgelser samt klarlægges, hvor problematikken opstår.

Der må ikke være fejl i sagsbehandlingen. Dårlig sagsbehandling er ikke acceptabel.

Ansatte ved kommunen og politikere burde ikke acceptere, at borgere lider tab og skade af kommunens sagsbehandling.

Indlæser debat