Lokalarkiv kigger 40 år tilbage

Skibbild-Nøvling Lokalhistoriske Arkiv markerer sit 40-årsjubilæum med historisk tilbageblik

5. september 2019, 11.31

Foto: Adobe Stock Photo

SKIBBILD-NØVLING Onsdag 25. september er der lokalhistorisk aften i Skibbild-Nøvling Lokalhistoriske Arkiv, og det bliver med fokus på arkivets 40-årsjubilæum og de mennesker, som var med til at starte arkivet.

Op gennem 1970’erne bredte tankerne sig om at indsamle fotos og arkivalier, såsom skøder, dåbsattester, vielses- og dødsattester, og mange af de arkiver, der i dag er medlem af Arkivsamvirket i Herning Kommune, blev startet ved den lejlighed.

Kommunen gav et tilskud samt et sted at være med alle de indsamlede materialer, men uden de lokale ildsjæle var det hele ikke blevet til noget, og i forbindelse med den lokalhistoriske aften, der finder sted på Friskolen Asgaard, vil der blive fortalt om de seks personer, der etablerede det lokale arkiv.

De seks personer

Det var med Ingrid og Gothfred Jespersen i spidsen, at Nøvling Sogns Arkiv kom op at stå, og i 1979 kunne man invitere til den første »hjemstavnsaften«, som man kaldte det dengang.

Kurt Stoustrup, tidligere lærer på Nøvling Skole, vil fortælle om Ingrid og Gothfred Jespersen. Derudover vil Kristian Merrild fra Skibbild-Nøvling fortælle om Johannes Krogstrup, som var hans morbror, og Niels Krogstrup fra Ikast vil fortælle om sin far, Leo Krogstrup. Endelig kommer Peter Byskov og fortæller om sin far, Otto Larsen, og Kirsten Kristoffersen fra arkivet fortæller om den tidligere købmand, Elicius Hansen.

Arkivet samler stadig ting ind til belysning af sognets historie og har efterhånden også en del digitalt.