Ligestillingen halter faktisk i Danmark

11. november 2019, 10.17

Mogens Jensen. Foto: Tom Laursen

LIGESTILLING Kvinder udsættes i højere grad end mænd for krænkelser online i relation til deres krop og seksualitet. Fædre holder i gennemsnit 31 dages forældreorlov - mødre holder 298 dage.

Den uforklarede lønforskel mellem mænd og kvinder er 4-7 procent, 27,2 procent af unge kvinder mellem 16 og 24 år har været udsat for ikke-fysiske seksuelle krænkelser indenfor det seneste år. For unge mænd er det 6,7 procent. Og den helt nye undersøgelse fra Sexus viser, at 51 procent af homoseksuelle har oplevet at blive mobbet eller chikaneret på grund af deres seksuelle orientering.

Danmark er et af de mest lige samfund i verden, men når Venstres ligestillingsordfører, Fatma Øktem, skriver, at ligestillingen ikke halter i Danmark, ja så er jeg faktisk uenig.

Som eksemplerne viser, så er der fortsat masser af tage fat på, og det er en opgave, som regeringen tager meget alvorligt.

Min ambition er at sætte ind på en bred vifte af områder. Vi skal gøre det lettere for unge at vælge mere køns-utraditionelle uddannelser. Vi har for eksempel brug for flere faglærte - her mangler vi kvinder. Og vi har brug for flere til omsorgsfagene - her mangler vi mænd.

Vi skal også se på, hvordan vi kan fremme ligeløn, for det dur ikke, at der stadig er en uforklaret lønforskel på 4-7 procent i mændenes favør. Og vi skal reagere, når 51 procent af homoseksuelle oplever at blive mobbet eller chikaneret, og når knapt halvdelen af LGBT-personer undgår at holde i hånd med en partner af samme køn af frygt for overfald, trusler eller chikane.

Senest har jeg som en del af Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd i 2020 afsat 700.000 kroner til en undersøgelse af internetfora, hvor særligt unge mænd opildner hinanden til modstand mod ligestilling og kvinders rettigheder, og hvor seksuelle krænkelser og vold mod kvinder legitimeres.

Det er både et ligestillingsproblem og et demokratisk problem, når særligt kvinder udsættes for hatespeech og seksuelle krænkelser på nettet, og som resultat trækker sig fra den offentlige debat.

På samme måde står det helt klart, at regeringen vil se på muligheden for en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse.

Det er alt for få voldtægter, der fører til domsfældelse i dag. Vold mod kvinder er et stadig et problem i vores samfund, som jeg også vil have på dagsordenen. Ligesom jeg vil arbejde for, at alle indvandrere tager ligestilling til sig og får gavn de danske frihedsrettigheder. For der er stadig en gruppe, hvor kvinder og mænd ikke er lige, og hvor særligt kvinder og pigers frihed begrænses.

I oktober afsatte jeg yderligere 600.000 kroner til kampagnen Ret til ligestilling, som netop henvender sig til minoritetsetniske kvinder og mænd. Der har nemlig vist sig at være stor efterspørgsel på kurserne, som oplyser om ligestilling og rettigheder i forhold til blandt andet arbejdsmarkedet, økonomi, ægteskab, skilsmisse, negativ social kontrol, homoseksualitet og genopdragelsesrejser.

Og det glæder mig. Ligesom jeg glæder mig over at stå i spidsen for den her regerings arbejde med at skabe bedre ligestilling i det danske samfund.