Fusionskontrol handler kun om konkurrence

27. juni 2019, 13.00

FJERNVARMEFUSION Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder for en effektiv konkurrence,og for at forbrugerne nemt kan træffe valg, der er gode for dem selv.

Vi griber ind over for virksomheder, der bryder konkurrenceloven og vi vurderer fusioner. Vi skal godkende fusioner, der ikke hæmmer konkurrencen betydeligt. Og vi skal forbyde fusioner, der hæmmer konkurrencen betydeligt – fordi de ellers vil skade forbrugere og andre virksomheder på markedet.

Den 18. juni kritiserer Leif Lund os i Herning Folkeblad for at have godkendt Verdo A/S’ køb af Eniig Varme Holding A/S.

Leif Lund skriver blandt andet: »Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkender den ulovlige overfakturering af varmepriserne i Randers«. Det er forkert. Når vi vurderer en fusion, ser vi på, hvad fusionen vil betyde for konkurrencen. Vi hverken skal eller kan inddrage andre lovområder, f.eks. om varmepriserne er lovlige. Det er reguleret i varmeforsyningsloven, som Forsyningstilsynet håndhæver. I øvrigt afgjorde Forsyningstilsynet i april, at Verdo Varme skal føre cirka 235 millioner kroner tilbage til varmekunderne.

Leif Lund har også på vegne af en kreds af fjernvarmeforbrugere sendt os en indsigelse mod Verdos fusion med Eniig. I Herning Folkeblad undrer Leif Lund sig over, at vi »uden underretning til indsigerne har godkendt handlen mellem Eniig og Verdo uden at nævne indsigelserne«. Vi har dog svaret Leif Lund 4. juni i en mail.

Når vi ikke nævner indsigelsen i selve afgørelsen af fusionen, er forklaringen, at den ikke er relevant for vores vurdering af fusionen.

Det er vigtigt, at konkurrencen er effektiv, så forbrugerene får større udvalg, bedre kvalitet og lavere priser. Vi har godkendt Verdos fusion med Eniig, fordi den ikke hæmmer konkurrencen betydeligt.