Børn i sårbare familier skal med i fællesskabet

3. september 2018, 13.00

René Nord Hansen.

FINANSLOVEN 2019| Der er både hjerte, vilje til forandring og fokus på en bedre balance i folks hverdag i regeringens finanslovsudspil, som bærer præg af solide konservative aftryk.

Blandt mine favoritter er et løft til dansk kulturliv, lavere skatter, afgifter og gebyrer for erhvervslivet, bekæmpelse af ensomhed og den grønne milliard til klimaforbedringer.

Men når regeringen med børne- og socialminister Mai Mercado i spidsen sætter børn i sårbare familier højt på dagsordenen, rammer hun ned i en af de allervigtigste udfordringer i vores samfund, nemlig den problemstilling, at flere og flere børn og unge desværre tidligt i livet mister fodfæste i vores samfund, enten fordi de ikke får den støtte og vejledning, de har brug for i hjemmet, eller af andre årsager kæmper med stress eller angst på skolebænken.

Alle børn fortjener en god start på livet. Det er og bliver en hjertesag for mig og Det Konservative folkeparti. Derfor glæder jeg mig utroligt meget over, at der i finanslovsudspillet er afsat penge til et væsentligt løft af daginstitutionerne, til flere pædagoger og efteruddannelse, men også hjælp, støtte og vejledning til udsatte forældre, så de bliver bedre rustet til at tage ansvar for forældreopgaven. Derudover afsætter regeringen 100 mio. til psykiatrien, som blandt andet skal styrke børne- og ungdomspsykiatrien. Det er tiltrængt, men langtfra nok. Ambitionen er at ligestille psykiske lidelser med fysiske lidelser i sundhedsvæsnet. Der er et stykke vej, til vi når det mål, men med det her udspil har regeringen taget et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning.

Jeg ønsker et samfund, hvor det enkelte menneske får de bedste betingelser for at udfolde sit potentiale og hvor de udsatte, sårbare og syge får den hjælp og omsorg de har brug for. Det er ikke et »enten eller« men et »både og« - et Danmark i balance.

Vi må ikke efterlade børn og unge med svære udfordringer på bagperronen, mens livet kører videre for andre. Alle skal med i fællesskabet!