Lions Club Herning skriver mindeord over Knud Aage Sejerkilde: Vi har mistet et loyalt medlem

Udgivet:03. maj 2023, 09.31

Læsetid:1 minut

Foto: Tom Laursen

5 måneder siden

MINDEORD Lions Club Herning skriver mindeord over Knud Aage Sejerkilde, stifter af C.C. Contractor, der døde 27. april:

Det er med stor sorg og vemod, at vi i Lions Club Herning har modtaget meddelelse om, at vort mangeårige medlem og vor gode Lions-kammerat Knud Aage Sejerkilde er afgået ved døden 27. april 2023.

Knud Aage Sejerkilde, der blev født 2. august 1939, blev optaget i Lions Club Herning 30. april 1990 og har således været medlem af klubben i 33 år.

Knud Aage har gennem alle årene været engageret og aktiv i klubbens aktiviteter. Her kom ikke mindst hans store kontaktflade til byens erhvervsliv klubben til gode.

I perioden har Knud Aage beklædt flere tillidsposter/formandsposter - der ligesom hans aktive og engagerende deltagelse i klubbens ve og vel har været kendetegnende for hans person.

Selvom det på det seneste kneb lidt med mobiliteten, mødte han troligt op til klubbens arrangementer - noget, som skabte stor respekt hos klubbens øvrige medlemmer.

At 33 års medlemskab af vor klub blev opnået, vidner om, at Lions - alt efter temperament - blev en uundværlig og væsentlig god del af det jævne og muntre, virksomme liv på jord, som netop kendetegnede Knud Aage. Ud over Lions motto »we serve« - at hjælpe mennesker i nød - satte han stor pris på samværet og kammeratskabet i klubben, bevidnet af hans deltagelse ved næsten hvert eneste klubmøde samt mange øvrige arrangementer og rejser foretaget sammen med Lions-medlemmer.

Vi har mistet en god og respekteret Lions-kammerat, som vil blive savnet fremover.

Æret være Knud Aage Sejerkildes minde.