Arkiv søger billeder af konfirmandhold

10. januar 2020, 12.14

Her ses billedvæggen, hvor man kan ane de tre tomme pladser på billedårgangen 1940, som hænger længst væk. foto: Erik Degn

SKARRILD I mange år har det været en tradition, at årets konfirmandbillede blev indrammet og hængt op i konfirmandstuen i den gamle degnebolig på Kirkepladsen i Skarrild.

I efteråret besluttede menighedsrådet, at lokalet skulle renoveres, og herunder blev billederne taget ned. Da den tidligere ophængning virkede lidt rodet med de mange rammer i forskellig størrelse, blev det besluttet, at billederne skulle hænges op på en anden måde, nemlig i plakatstore rammer med et tiår i hver.

En del af de nyere billeder manglede årsta, men dette blev der bødet på med hjælp fra lokalarkivet, som via kirkeblade og avisbilleder kunne finde frem til de manglende årstal. Det var et ønske fra menighedsrådet, at billedserien kunne føres tilbage, så også 1940’erne kom med.

Desværre har lokalarkivet ikke alle 10 billeder derfra, men kun de 7. De ligger som indscannede filer, som var meget velegnede til at få lavet fotoprint af. Men der mangler altså tre billeder, nemlig 1940, 1943 og 1945.

Det fortæller Erik Degn fra lokalarkivet. De tre nævnte billeder vil lokalarkivet meget gerne have mulighed for at scanne, så også de kan komme med i samlingen. Så er der nogen, som har disse billeder liggende, vil arkivet låne dem for en kort tid.