Vandløb til vands afløb

24. februar 2020, 12.06

Foto: Adobe Stock Photo

PARAGRAF I Danmark har vi i rigtig mange år haft en lov om vandløb. Indtil for cirka 50 år siden havde denne lov et formål med en ordlyd om, at vandløbs formål er at aflede vand. Denne paragraf er siden ændret under indflydelse af miljøvenlige partier, så også andre formål skal tilgodeses af vandløbene. Man har ment, at de hensyn, som de oprindelige lovgivere havde i tankerne, ikke var nok. Nu kunne man også tænke på andre ting og slække på det gamle formål.

Administrationen af loven har fulgt disse ændringer, hvilket har betydet, at vedligeholdelsen af vandløbenes vandførende evne et blevet tilsidesat i en grad, så vi i denne vinter ser ødelæggende resultater i et overraskende alvorligt omfang. Mon ikke dette forhold må springe lovgiverne i øjnene, så de indser, at der skal gribes til handling?

Denne handling er vist nødvendig, uden at man bør betænke sig for længe. Vil det ikke betyde, at der bør lægges normer på de eksisterende vandløb, så de kan leve op til nutidens regnmængder og afledningsbehov? Og bør man ikke have øje for, at der fremover kan ventes klimaændringer ud over det, vi endnu har set?

Det er vel ikke meningen, at vore byer og bebyggelser skal oversvømmes hvert andet år.

Der synes her at være en presserende opgave for vor miljøminister. Samtidig skal vore kommuner i gang med at finde nye regulativer for vandløbene, der kan passe til forventelige fremtidige vejrforhold.

Skal vi ikke have love og regler på dette område, som svarer til tidens udvikling og kan beskytte mod ødelæggende naturkræfter?