Kommune og boligselskaber samarbejder: Fælles socialt arbejde gør en forskel

De seneste tre år har Herning Kommune arbejdet tæt sammen med tre boligselskaber for at forebygge blandt andet kriminalitet og øge trivslen i flere boligområder

19. marts 2021, 08.55

Holtbjerg er et af de tre områder, hvor Herning Kommune og boligselskaberne samarbejder. Foto: Tom Laursen

HERNING Plads Til Forskel hedder det samarbejde, som Herning Kommune har med boligselskaberne Fællesbo, Fruehøjgaard og Lejerbo samt Landsbyggefonden. Der arbejdes tre forskellige steder i og omkring Herning: I Lyngbyen i Gullestrup, på Holtbjerg og i Brændgård-området.

Målet er at forebygge kriminalitet, øge trivsel og tryghed, få flere i beskæftigelse og uddannelse - og arbejde med forebyggende initiativer også i forældregruppen.

Nu er der gjort status efter tre års arbejde, fortæller Herning Kommune i en pressemeddelelse.

- Corona har ganske vist lagt en dæmper på aktiviteterne det seneste år, men vi glæder os over de ting, der er lykkedes på trods af pandemien. Både på uddannelsesområdet i Brændgård-området og på det kriminalpræventive område ser vi gode takter som følge af vores fælles investeringer, siger Karlo Brondbjerg (KD), formand for Forebyggelsesudvalget i Herning Kommune.

Også Steen Jonassen, formand for Plads Til Forskel, er godt tilfreds med de resultater, som helhedsplanen har opnået.

- Vi kan flytte noget her i Herning, fordi boligselskaberne og Herning Kommune har modet til at tale med hinanden og samarbejde om de boligsociale udfordringer, siger han.

Kriminaliteten falder

Helt konkret har Plads Til Forskel haft succes med at forbedre børn og unges trivsel i områderne gennem sommer-aktiviteter. Dem har Socialministeriet givet 300.000 kroner til.

Det er også lykkedes at få 38 unge i fritidsjob, ligesom kriminaliteten i boligområderne er faldet.

Andelen af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse, er steget markant i Brændgård-området sammenlignet med 2019, og behovet for ekstra sproglig indsats i daginstitutionerne er faldet i alle tre boligområder. Frivilligheden er blomstret op, og mange har tilbudt sig som praktiske deltagere i de arrangementer, som det har været muligt at afholde i 2020.

Men billedet er ikke entydigt: Blandt andet er andelen af unge, der modtager uddannelseshjælp steget i alle tre boligområder, mens den er faldet i Herning Kommune.

Samtidig er karaktergennemsnittet i dansk og matematik for 9. klasse faldet i de tre boligområder sammenlignet med 2019. Andelen af børnesager i alle tre områder er også højere end gennemsnittet i resten af kommunen.

- Der er naturligvis plusser og minusser. Men samlet set glæder jeg mig over, at vi på en række områder ser tydelige effekter af vores indsatser. Det lover godt for fremtiden, siger Karlo Brondbjerg.

Plads Til Forskel samarbejder tæt med blandt andet beboere, kommune, skoler, daginstitutioner, politi, SSP, og frivillige foreninger. Den nuværende helhedsplan løber frem til 30. september i år.