Spørg hellere regionsrådet

22. november 2019, 12.51

Jørn Baun Christensen. Foto: Privatfoto

SUNDHEDSVÆSEN Preben von Skjoeth har sendt et læserbrev, hvor overskriften lyder:

»Hvad foregår der mon i Søren Papes hoved?«

Det ved undertegnede naturligvis ikke, men derimod er jeg velorienteret om, hvordan midlerne bruges inden for det danske sundhedsvæsen, hvor en ialt større procentdel af budgetterne går til at »styre« virksomheden, og en alt mindre del til at udføre primæropgaven, nemlig at tage hånd om patienterne.

Uanset hvilken partikonstellation, som har været ved magten i Folketinget, er budgetterne til sundhedsområdet øget de seneste mange år, hvor en borgerlig majoritet har »styret« de fleste år, mens majoriteten i regionsrådet hele tiden har været de »Rødes«.

De administrative funktioners udgifter, både centralt og fordelt på de enkelte hospitalsenheder, er øget markant i perioden, hvorimod de kliniske, altså patientnære funktioner har sultet, og nu i nogle sammenhæng nærmer sig (sulte)grænsen.

Jeg ved det.

Jeg foreslår, at Preben von Skjoeth i stedet for at klandre Søren Pape forespørger regionen, hvordan relationen mellem egentligt patientarbejde og det administrative arbejde (herunder det, som foregår på de enkelte patientafdelinger) har udviklet sig i løbet af årene siden regionsdannelsen.