Byrådet forstærker skæv bosætning mellem Herning og opland

19. marts 2020, 15.10

Formand for Aulum Borgerforening Mette Weis er utilfreds med kommunens håndtering af udstykningerne i Tvedbækparken. Foto: Henrik Lind Jørgensen

UDSTYKNING Det er et kæmpe problem, at familier fravælger at bygge i Aulum på udstykningen i Tvedbækparken. Det hæmmer udviklingen af Aulum. Tvedbækparken kan blive et stort aktiv for byen - dog ikke i den stand som ses på nuværende tidspunkt.

Ejendomsmægler og flere familier udtaler, som man kan læse i Herning Folkeblad 18. marts, at baggrunden for er uvished om tidshorisont på asfaltering samt etablering af gadelys. Et argument politikerne forhåbentligt vægter, når sagen tages op i økonomi- og erhvervsudvalget.

I Aulum borgerforening mener vi, at Herning Kommune bør genoverveje sin politik om, at en stor del af grundene først skal være solgt, inden der asfalteres.

Politikken tilgodeser udstykningerne i Herning eller forstæder hertil, hvor husene hurtigere bliver bygget end i for eksempel oplandsbyerne. Hvis Herning Kommune ønsker at understøtte en fornuftig udvikling af både Herning, Lind og centerbyerne, skal udstykningerne asfalteres, så grundkøbere ikke risikerer at køre på grusveje i en årrække.

Grønbækparken i Aulum med 60 grunde er et godt eksempel på, at et præsentabelt område med blandt andet asfaltering, kantsten og gadelys gjorde, at området blev udsolgt på cirka 12-13 år. Et gennemsnitsalg på fire-fem grunde om året.

Hvis argumentet fra Herning Kommune er, at asfalt risikerer at blive ødelagt på grund af kørsel med lastbiler i byggeperioden, undrer det mig, at private grundkøbere og Holstebro Kommune asfalterer og derved ikke har den samme bekymring.

Vi ønsker en konstruktiv dialog med politikere og kommer gerne med løsningsforslag. Et konkret forslag er, at bærelaget, som er grov asfalt, etableres, når byggemodningen af et område etableres. Så kan Herning Kommune etablere slidlaget, når grundene er bebygget, og den tunge trafik er væk.

Vi synes, det er yderst essentielt, at Aulum fremstår attraktiv overfor nye tilflyttere og at byggegrundene, som Herning Kommune udstykker, bliver så attraktive som muligt for nybyggere.

Aulum er en centerby, der ligger godt i forhold til motorvejen med hurtig adgang til Herning, Holstebro og Aarhus. Aulum har et fantastisk foreningsliv, der danner grobund for en solid opvækst for utroligt mange børn.

Så mon ikke, at man i Herning Kommunes byråd ønsker at være med til at vækste Aulum i form at en øget tilflytning? Et godt sted at starte er at etablere asfalt og gadelys på udstykningen i Tvedbækparken, så den fremstår attraktiv.

Læs også
Ingen asfalt: Grusvej bliver valgt fra
+Abonnement