Borgerbekymring over ny vej

Borgernes bekymring for støj og gener skal indgå i overvejelserne i forbindelse med skitseprojekt over ny Mascot-vej i Pårup, mener udvalg

26. maj 2017, 17.29

Når Mascot til sommer flytter til Pårup, så vil der ved det nye domicil være 300 parkeringspladser til medarbejdere og kunder. Det foreventes, at cirka 200 biler vil ankomme dagligt i tidsrummet syv til otte og forlade virksomheden i tidsrummet 15.30-16.30. Arkitektfirmaet C.F. Møller i Aarhus har tegnet Mascots kommende domicil i Pårup.

PÅRUP I august rykker arbejdstøjsproducenten Mascot ind det nye domicil i Pårup, og i den forbindelse arbejdes der med en ny vej, der skal aflaste byen for trafikken til og fra Pårup.

Teknik- og Miljøudvalget i Ikast-Brande Kommune havde forleden vejen på dagsordenen, og et flertal i udvalget anbefaler, at der frigives 200.000 kroner, så der kan laves et skitseprojekt. Samtidig skal borgernes bekymring for støj og gener indgå i overvejelserne i forbindelse med skitseprojektet.

Alle har en forståelse for, at en ny vejforbindelse vil være nødvendig for at aflaste byen for trafik, fremgår det af udvalgets referat fra mødet.

Trafikken ventes at stige meget, når den store internationale virksomhed åbner.

Der anlægges 300 parkeringspladser, og cirka 200 medarbejdere ventes at køre til og fra virksomheden i korte tidsrum morgen og sen eftermiddag. Herudover kommer der kunder og lastbiler med varer i løbet af dagen.

Det meste trafik ventes at komme fra motorvejs-afkørslen syd for byen via Vejlevej og gennem byen via Ringkøbingvej-Silkeborgvej.

For at imødegå det arbejdes der på at lave en ny adgangsvej til rute 13, og Mascot vil gerne lægge noget af sin grund til.

Vejdirektoratet siger nej

Der har været holdt møder mellem de forskellige parter i sagen, inklusive borgere og andre repræsentanter for byen, og der er bekymring i forhold til vejens placering.

Pårup Borger- og Idrætsforening (PBIF) har i et høringssvar anført, at borgerne i Pårup ikke anser den valgte løsning for værende acceptabel, da placeringen af vejens udmunding i rute 13 frygtes at give anledning til støj og lysgener for beboerne i den sydlige ende af Hiabsvej.

Borgerne ønsker som minimum, at vejen rykkes længere mod syd, så der i stedet etableres et fire-benet kryds ved Juuls Vej.

På et borgermøde fremkom desuden et ønske om at få bekræftet, hvorvidt der er foretaget overvejelser med hensyn til lastbiler, som ankommer på tidspunkter, hvor der ikke kan foretages af- og pålæsning, og hvor de derfor skal have mulighed for at parkere.

Forvaltningen skriver i en bemærkning til høringssvaret, at forslaget om tilslutning af den nye vej i et fire-benet kryds ved Juuls Vej har været fremsat for Vejdirektoratet, som ikke finder løsningen acceptabel. De problemstillinger, som borgerne har givet udtryk for, skal, som tidligere nævnt, indgå i skitseprojekteringen.