Budget i Herning Kommune: Det lykkedes

28. september 2020, 11.59

Johs. Poulsen. Foto: Flemming Hansen

BUDGET Udvikling og fremskridt præger den første toårige budgetaftale i Hernings historie.

Det lykkedes at skabe enighed i størstedelen af byrådet - den del der tager ansvar - om en række tiltag, som virkelig peger fremad og sætter ny dagsorden. Med en historisk toårig aftale.

I forlængelse af de skinner der blev lagt ud sidste år - og aftalen med Herningegnens Lærerforening før sommerferien - afsættes nu penge til en netto styrkelse af økonomien i 2021 og 6,5 millioner kroner mere i 2022 til at hjælpe aftalen på vej. Hertil kommer yderligere cirka 6 millioner kroner til et generelt løft af folkeskolen via finansloven. Desuden andre nye og forbedrende tiltag på både drift og anlæg vedrørende folkeskolen. Blandt andet ekstra arm på Tjørring Skole.

Kultur og fritid styrkes yderligere med tilsagn om økonomisk hjælp til Deep Forest Art Land (Skovsnogen), flytning og nyetablering af Svend Wiig-Hansens »Pietas« i Gødstrup, omklædningsrum med mere til Herning Fremad, renovering af Herning Svømmehal, udvidelse af Ørre Skytteforening, drift af Lindbjergskolen/Hammerum Hall´n, Vildbjerg kunstgræsbane, Lind Outdoor og Landsbycenter Vind samt omklædningsfaciliteter ved Arnborg badesø og MTB anlæg i Kibæk.

Natur, klima og miljø oplever nye initiativer i form af blandt andet okkeroprensning, bynær skovrejsning, naturnationalpark Stråsø Plantage/Vind Hede og påbegyndelse af projekt Å-landet.

Arbejdet med energibesparelser intensiveres og grønne tiltag sættes i søen. Forbedring og nyetablering af cykelstier.

På ældreområdet er der ekstra midler til blandt andet Sunds Aktivcenter og til den udgiftstunge drift af mange kommende plejeboliger. Socialområdet får igen udvidet rammerne til blandt andet handicap og psykiatri, og det psykiatriske akutteam gøres permanent. Jeg er personligt også glad for, at vi hjælper Sind Herning med at sikre Danmarks første folkemøde for psykiske udsatte og deres familier.

Budgetaftalen rummer meget andet relevant og godt for borgerne i Herning Kommune, og den kan læses på kommunens hjemmeside.

Jeg ved, at der altid er nogle, som gerne vil have meget mere til lige nøjagtig deres behov lige nu. Det er sådan set forståeligt. Men en budgetaftale er det muliges kunst, og et budget for den store Herning Kommune skal helst afbalancere indsatsen, løse udfordringer og skabe udvikling. Effektivisere og finde klogere måder at tilrettelægge arbejdsindsatsen. Det er alt sammen lykkedes ...

Jeg tog initiativ til nyskabelsen med en toårig aftale. Den giver ro og stabilitet. Den cementerer det tillidsfulde samarbejde til gavn for hele kommunen og arbejdspladserne. Den sikrer mod negative overraskelser. Den fjerner forhåbentlig de fleste populistiske overbud, når der næste år er valgkamp. Og nå ja - den giver i øvrigt os mindre partier vetoret ...

En sejr for det samarbejdende folkestyre og demokrati. Jeg vil opfordre hele byrådet til at tilslutte sig aftalen.

Læs også
To-årig budgetaftale i Herning Kommune