Stor tilfredshed med at der er afsat flere penge til cykelstier

28. september 2020, 12.39

Joan Hansen. Foto: Tom Laursen

BUDGET Der er indgået forlig om et nyt budget i Herning Kommune, og som noget nyt er det et toårigt forlig.

I dette forlig er der endnu engang sat penge af til renovering af cykelstier samt en ny cykelsti.

Det er rigtig glædeligt, for i Herning Kommune har vi mange cykelstier, og vores mål er at få flere op på cyklen til og fra arbejde, uddannelse, skole og i fritiden. Det har betydet, at der i de senere år er etableret mange nye cykelstier rundt om i kommunen. Men det er også vigtigt at vedligeholde de eksisterende cykelstier herunder nye belægninger og opgraderinger med lys.

De penge, der oprindeligt var afsat til cykelstier i 2021-2023, blev jo fremrykket til 2020 og er anvendt til følgende: Cykel/gangsti - Silkeborgvej (mellem Birk og Hammerum ) ny asfalt. Søndermarkstien i Aulum (mellem Industrivej Nord og Søndergade) ny asfalt. Lergravsstien i Aulum ny asfalt. Lys på cykelstien langs H.P. Hansens Vej mellem Verdisvej og Beethovenvej i Herning.

Herudover er der fremrykket to projekter: Sdr. Felding, belysningsanlæg på sti mellem Sdr. Felding og Sdr. Felding Efterskole.

Cykelsti i Kibæk, Sandfeldparken - renovering af belægning.

I det netop indgåede forlig skal følgende cykelstirenoveringer udføres:

2021 Gjellerupskolestien, Gjellerup, nuværende belægning opgraderes til asfalt.

2022 Østergade Aulum, etablering af kombineret cykel- og gå sti langs Østergade - fra Skolegade ved tankstation til sundhedscentret.

2022 Bavnehøjstien (nord/syd) Kibæk, nuværende belægning opgraderes til asfalt.

2022 Ny cykelsti mellem Tjørring N og Trehøjevej, men uden lys.

2023 Engbjerg skolesti, Snejbjerg, nuværende belægning opgraderes til asfalt.

2024 Gisselfeldstien, Tjørring, nuværende belægning opgraderes til asfalt.

Så de nye tiltag skulle gerne være med til at skabe tryghed for de bløde trafikanter og være med til at højne trafiksikkerheden. Det skal være trygt at cykle til arbejde, skole og fritid.

Så op på cyklen, bliv set - på med pangfarver, lys og reflekser, og nyd cykelturen for det er sundt, det giver motion, frisk luft og gode oplevelser også her i efteråret, hvor dagene bliver koldere og mørkere.