Skimmelsvampen truer: Præstegården skilles ad

I flere år har det været drøftet, hvad der skulle ske med præstegården for Vinding og Vind. Nu bliver den revet ned

14. september 2021, 12.46

Den nyeste del af tjenesteboligen indeholder konfirmandstue og kontor, og det bliver bevaret. Foto: Henrik Lind Jørgensen

SØRVAD »Kirken den er et gammelt hus«, lyder det, men Vinding Kirke står udmærket. Anderledes med den nærliggende præstegård, som snart står for fald.

Menighedsrådet har besluttet, at bopælen for præsten ved Vinding og Vind kirker skal rives ned, og der er bevilliget penge til en ny på samme matrikel som den gamle. De nuværende tjenstlige lokaler såsom konfirmandstue og kontor bliver bevaret, oplyser menighedsrådet i en pressemeddelelse.

På grund af et konstateret skimmelangreb, som måske kan udvikle sig, er pengene bevilget, så præsteboligen kan opføres allerede i 2022. Herning Provsti har bevilget 4,5 millioner kroner. Dette beløb omfatter også en nødvendig facadetilretning af de tjenstlige lokaler, som i øjeblikket er bygget sammen med præstegården.

To arkitekter

De to menighedsråds byggeudvalg har været på besigtigelsestur til nyopførte præsteboliger i området for inspiration.

- Det er nu besluttet, at vi beder to arkitektfirmaer om at komme med skitseudtryk, der beskriver den ny præstebolig, som vi forventer bliver på cirka 200 kvadratmeter. Det skal samtidig også tages med i betragtning, hvordan det kan passe sammen med den tilbageværende bygning. Vi er også ved at få klarhed over, hvad det vil koste at ændre de nuværende tjenstlige lokaler, så vi har styr på hvor stort et beløb vi har til den ny præstebolig, siger Ivan Thomsen fra Vinding Menighedsråd i en pressemeddelelse.

- Vi håber at have rimelig klarhed over alt dette ultimo september, og vi planlægger, at vi senere på året kan vælge, hvem vi ønsker skal byde på nybyggeriet, oplyser Ivan Thomsen.

Flere ubekendte

Menighedsrådet opererer med et par ubekendte. Dels er der materialemangel og travlhed hos håndværkerne, og dels skal byggesagen behandles af myndigheder og godkendes af provstiet.

Den endelige tidsplan for de forskellige arbejder, såsom nybyggeriet, nedbrydning af nuværende præstebolig og nødvendige ændringer vedrørende tjenstlige lokaler vil blive lavet i oktober kvartal.

Præstegården ligger få hundrede meter fra Vinding Kirke. Det er tjenestebolig for præsten i både Vind og Vinding, og der bygges en ny på samme matrikel. Foto: Henrik Lind Jørgensen