Hold fast, I gør det godt

28. november 2020, 13.55

Hans Østergaard. Foto: PR-foto

CORONA Vi har nu haft corona som blind makker i ni måneder. Masse-testen, der er sat i gang i denne uge, viser, hvilken uforudsigelig tid, det har været. Men selv om meget lidt er, som det plejer, kan vores børn stadig gå i skole, kørekort kan fornyes, og nybagte familier kan få støtte hos sundhedsplejerskerne. Det kan vi især takke én gruppe for: kommunens personale.

Kan du huske, hvor du var 11. marts, da statsministeren lukkede landet ned? Jeg sad klistret til skærmen under pressemødet og deltog herefter virtuelt i møde i kommunens krisestab. Det står så klart for mig, som var det i går. Det kniber straks mere med at huske dag 45, dag 170 og dag nummer 221.

Men jeg ved præcis, hvad kommunens skolelærere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, socialpædagoger, familieterapeuter og misbrugskonsulenter lavede på alle de dage, der ligger frem til i dag: De var i gang med at løse de opgaver, vi som kommune har ansvar for.

Det er det lange seje træk nu, og jeg vil gerne takke kommunens medarbejdere for, at vi lykkes med målsætningen om, at restriktionerne skal mærkes mindst muligt i den måde, kommunens institutioner og afdelinger fungerer på i det daglige.

Men selvfølgelig kan det mærkes, når vi som nu befinder os i epidemiens anden bølge, hvor smitten desværre sender skoleklasser hjem, begrænser besøg på plejehjem og lægger hindringer i vejen for alt det spontane og mellemmenneskelige, der er fundamentet for kvalitet, mening og indhold i den nære velfærd.

Det er hårdt at finde rundt i denne sære tid. Der tales om corona-træthed og om udsigt til en tredje bølge i foråret.

Når vi runder årsskiftet har cirka en tiendedel af kommunens ansatte arbejdet hjemmefra i et halvt år for at bidrage til, at så meget som muligt kan holdes åbent. Ingen kan vide, hvor længe det vil tage, før vi får det forbistrede virus under kontrol.

Men vi må sætte vores lid til de vacciner, vi hører så lovende nyheder om. Og nok så vigtigt må vi sætte vores lid til den vilje og evne til at finde en vej, som vi alle - offentligt som privatansatte - har vist, at vi besidder.

Så når corona-trætheden sætter ind, så har jeg blot denne bøn: Bak vores gode folk op. Sig til dit barns pædagoger, at de gør et godt stykke arbejde, nævn for personalet på plejehjemmet, at du påskønner deres indsats.

For vi bliver alle nødt til at holde fast i de gode corona-vaner og i os selv og det gode humør.

Derfor, til alle borgere, til alle ansatte i kommunen: Hold fast lidt endnu og hold fast, hvor gør I det godt.