Stor tak til byrådet

30. september 2020, 13.39

Finn Stengel Petersen. Foto: Jørn Deleuran

BUDGET I forbindelse med budgetforliget 2021-2022 har partierne bag besluttet at medvirke i realiseringen af syv helhedsplaner i Herning.

Det betyder syv helhedsplaner bliver aktuelle, hvis beboerne vil det. En helhedsplan er en gennemgribende boligfornyelse. Tidsplanen og rækkefølgen er ikke på nuværende tidspunkt på plads, men det forventes at tage cirka 10 år, inden alle syv afdelinger er færdige. Dog er det besluttet at Afd. 21 Gormsvej og Afd. 24 Valdemarsvej/Thyrasvej prioteres først.

De syv afdelinger rummer i alt 1744 lejemål. Sagerne forventes at blive igangsat med et vist interval. På den måde vil der blive taget hensyn til at undgå en eventuel overophedning af markedet.

Uanset hvor gammel du er, og hvor meget du tjener, kan du bo til leje i en almen bolig. Boformen er for unge og gamle og alle der imellem, for singler og familier, nydanskere og gammeldanskere, for rige og fattige. Det er dit nummer på ventelisten, der betyder noget.

Almene boliger adskiller sig på mange måder fra resten af boligmarkedet. De skal sikre, at der findes gode boliger i attraktive boligområder til alle i Danmark. Boligerne bliver opført med et bidrag på 10 procent fra den kommune, de ligger i, og kommunen kan så disponere over hver fjerde ledige lejlighed, som den kan henvise borgere til. Dermed spiller almene boliger en vigtig social rolle i samfundet.

Din husleje går i store træk til drift og til afdrag på boligafdelingens lån. Der er ingen, der tjener penge på, at du bor i en almen bolig - det er din sikkerhed for en rimelig husleje. Desuden har du en lang række fordele og rettigheder, når du bor alment. Endnu engang stor tak til partierne bag budgetforliget.