Rå natur og fornuftig byplanlægning

1. oktober 2020, 14.04

Knud Egon Poulsen. Foto: PR-foto

BIODIVERSITET Når jeg besøger byer i ind- og udland, synes jeg, det er spændende at se på byplanlægning og naturen i byerne. For at vurdere om det, jeg ser, er smukt og tiltrækkende eller grimt og frastødende. Jeg er naturligvis især interesseret i Herning Kommune og Midtjylland.

Selv om smag og behag er forskellig, synes jeg, vi kan være stolte af vores smukke og frodige land uden høje bjerge. Dog må vi erkende, at Danmark er en et udpræget landbrugsland, hvor cirka 60 procent af arealet er opdyrket til landbrugsproduktion, og resten er også mere eller mindre reguleret og friseret. At det er sådan skyldes, at Danmark ønsker at producere dyrefoder og fødevarer til mennesker.

Men desværre kræver det nuværende intensive landbrug, der bruges store mængder af pesticider (gift), kemiske stoffer, der sprøjtes på marken, i drivhuset og plantagerne for at bekæmpe skadedyr, ukrudt og/eller svampesygdomme. Men samtidig har vi også dræbt mange nyttige vilde dyr, fugle, insekter, plantearter og svampe.

Jeg mener dog, vi kan kræve, det bliver anderledes, da mennesker og dyr har brug for meget mere oprindelig og ureguleret natur. Derfor hilser jeg det velkommen, at der i de senere år er kommet mere fokus på rå natur og derved øget biodiversitet. Personligt støtter jeg ønsket om flere vilde levesteder til gavn for de vilde dyr, fugle, insekter, planter og svampe.

Socialdemokratiet arbejder i øvrigt også for, at der opkøbes privat landbrugsjord og skove, der kan blive til vild natur. Jeg vil således håbe der på sigt bliver meget mere ureguleret natur, urskove, overdrev og uberørt græsområder, upåvirket af mennesker med gamle træer, sjældne planter, vilde dyr og fugle som i de nuværende nationalparker.

Men jeg mener også, vi mangler meget mere ureguleret rå-natur i byerne. Vi bør ganske enkelt lade naturen få lov at udvikle sig til vild natur. Det kræver bare, man i byerne undlader at kultivere og trimme de mange store græsarealer igen og igen.

En anden etisk udfordring er byplanlægning, efter at mange danske byer de sidste 100 år er vokset ved knopskydning og ukritiske byfornyelser. Boligspekulanter og boligforeninger har i mange tilfælde fået lov at bygge store betonghettoer, samtidig med at spændende og smukke bydele er gået tabt i »anarkistisk« og dårlig byplanlægning. Danske byer bør ikke ligne Neustadt - naboby til Dresden i Tyskland.

Dog mener jeg, at Herning Kommune generelt har gennemført fornuftig byfornyelse og forandringer de seneste mange år. Jeg vil dog opfordre politikere og byplanlægger til at stille krav til bygningsudseende, så vi undgår nye kedelige betonboliger - bokse med flade tag - der til tider minder om industrilagerbygninger. Kommunen bør kræve, at både private og offentlige byggerier, pladser og infrastruktur er i harmoni og tilpasset naturen.

Men heldigvis udarbejder kommunerne fine kommuneplaner for at sikre, vi får pæne nye bykvarterer, veje og stier. Dog er de landsigtede planer naturligvis ikke særlig konkrete, derimod er de mange lokalplaner meget mere detaljeret og kan beskrive borger ønsker til fremtidige byfornyelser.

Dog vil jeg forsigtig antyde, at jeg ikke altid synes, at højhuse hører hjemme i en provinsby som Herning. Samtidig mener jeg, at når det handler om dominerende bygninger, er det ekstra vigtigt, at der stilles krav til udseende. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at nævne, jeg synes, vi bør erkende, at de mange hvide bygninger naturligvis efter få år bliver grønne og kedelige.

En anden uskik er, at politikere og planlæggere giver bygherre lov til at bygge boligblokke alt for tæt uden den nødvendige udenomsplads. Det er således også kritisabelt, der gives lov til at bygge boliger tæt ved stærkt trafikerede motor- og motortrafikveje.

Man kan frygte at ovennævnte uheldige tendens forsætter, når der de kommende år skal bygges boliger på det nuværende hospitalsområde Herning+.

Dog er jeg generelt ikke imod højhuse, det kræver bare, hvis der er ønske om at bygge i højden, at der tages hensyn til helhed og skyggegener, så naboindsigelser skal tages meget alvorlig.

Ja, og i nye bydele skal der naturligvis også være plads til rå natur.