Adventstekst giver stof til eftertanke om corona

7. december 2021, 18.52

Immanuel Fuglsang. Foto: Henrik Ole Jensen

VÆKKELSESRÅB Det er min antagelse, at et væsentligt antal af Herning Folkeblads regelmæssige læsere også er regelmæssige gudstjenestedeltagere. Derfor vil jeg med dette læserindlæg forsøge at koble coronapandemien sammen med folkekirkens prædiketekst til 2. søndag i advent. I år kaldes den »Lignelsen om de 10 brudepiger«.

Denne tekst er en skildring af tilstanden blandt de kristne i tiden umiddelbart før Jesus kommer igen til denne jord. Udtrykt med trosbekendelsens ord »kommer han for at dømme levende og døde«. Og det vil være en tid med åndelig søvn, hvor de fleste ikke vil være klar over, hvad der sker rundt om dem.

Jeg vil ikke skrive et langt indlæg om, hvordan teksten som helhed skal udlægges, men en enkelt passage i teksten fra Matthæusevangeliet kapitel 25 kalder på opmærksomheden: »Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham«.

Man kunne også kalde dette midnatsråb for et vækkelsesråb. Teksten fortæller nemlig, at alle 10 brudepiger blev døsige og faldt i søvn, fordi brudgommen lod vente på sig.

På tilsvarende måde vil jeg opfordre os alle til at rette opmærksomheden mod den verdensomspændende coronapandemi. Det er en meget alvorlig sygdom, som der med rette gøres en meget stor indsats for at hindre en spredning af.

Men samtidig er jeg overbevist om, at pandemien bør opfattes som et vækkelsesråb ind i vor samtid. Det er den levende Gud, himlens og jordens skaber, der også på denne måde vil have hver enkelt af os i tale. Det vil han, fordi vi skal tilskyndes til at vende om til ham for at opnå frelse og evigt liv.

For klarheds skyld vil jeg slutte mit indlæg med at skrive følgende: Mit ærinde er en kortfattet opfordring til at bruge advents- og juletiden som en særlig tid til eftertanke og fordybelse. Og derfor vil jeg ikke forsøge at fremføre en lang række detaljerede kommentarer, hverken til coronaen eller lignelsen om de ti brudepiger.

Indlæser debat