Står vi med et problem?

15. september 2021, 12.29

Jannie Munk Grønbek. Foto: PR-foto

BØRN Et direkte spørgsmål da jeg finder mig nødsaget til at stemme i med koret, der de seneste uger har udtrykt deres bekymringen omkring en fremtidig kapacitetsmangel i daginstitutionerne i flere af Hernings forstadsbyer. Prognoserne og ambitionerne står ikke mål med de fysiske rammer.

I Snejbjerg bygges der i øjeblikket til de eksisterende bygninger ved Kernehuset-Engblommen, i referatet fra børne- og familieudvalgsmødet 11. december 2019 fremgår det, at de omkring 100 ekstra pladser, som denne udvidelse afstedkommer, vil dække pasningsbehovet frem til 2023, herefter vil der igen være pladsmangel. Der henstilles dog til, at der igangsættes en analyse af de mulige scenarier, der vil kunne opleves som følge af den stigende udstykning af nye byggegrunde blandt andet ud mod Gødstrup sygehus.

Hvis vi sammenholder den viden, der allerede var kendt tilbage i 2019, med den nyeste børnetalsprognose fra 2021, så er grafen støt stigende frem med 2031.

Misforstå mig nu ikke, jeg ser meget positivt på udviklingen i Herning Kommune, men der udvises ikke rettidig omhu i denne situation, alle de nuværende bygninger i Snejbjerg og Studsgård er 30-40 år gamle, og situationen fremstår for mig uholdbar.

Endvidere har aftalen for minimumsnormering bevirket, at det ikke længere er attraktivt at drive virksomhed som private daginstitutioner, og øvrige landspolitiske udspil om tilskudsordninger til hjemmepasning står ikke mål med den stigende mangel på arbejdskraft.

Jeg vil virkelig kæmpe for at sætte fokus på denne problematik frem mod kommunalvalget 16. november og håber på en hurtig holdbar løsning, så vi sammen kan tiltrække endnu mere vækst til Herning og sikre vores børn og de fantastiske pædagoger og -medhjælpere, som passer på dem, et sundt miljø at udvikle sig i.

Læs også
Kendt pladsproblematik i Hammerum-Gjellerup-dagtilbud: Der arbejdes på pavillon-løsning på den korte bane
Abonnement

Indlæser debat...