Politisk plat eller respekt for planloven

26. marts 2020, 14.00

Foto: Adobe Stock Photo

INDKØB At Salling Group ønsker at berige butikslivet i Søndervig med en Netto-butik vil naturligvis udløse stående bifald i byrådssalen i Ringkøbing, når de folkevalgte skal give grønt lys til dette fremragende projekt og tiltag, der ønskes opført overfor Lalandia-byggeriet. Altså på sydsiden af Søndervig Landevej cirka 200 meter fra det lysregulerede kryds.

En sådan discount dagligvarebutik med både karat, kvalitet og karisma vil give yderst tiltrængte vitaminer til byen, der i årtier har måttet leve med en købmandsfamilie, der har sat dagsordenen for, hvordan byen har skullet udvikle sig. Vel at mærke i et tæt og næsten kammeratligt samarbejde med adskillige folkevalgte, der altid blot har sagt ja og amen til byens købmands styrede udvikling.

Disse tider er slut, for nu må det være fornuft og forstand, der sætter dagsordenen, og hvor kommunalbestyrelsen endelig viser format ...

Eller skal vælgerne endnu engang udsættes for en skueproces, hvor det er de sædvanlige »lokumsaftaler«, der er reglen og ikke undtagelsen?

Jeg frygter det værste. Ved det seneste dialogmøde mellem de berørte parter blev mødet indledt med, at socialdemokraten John G. Christensen, der er formand for udvalget for teknik og miljø befalede, at der ikke skulle laves referat fra mødet. I sig selv dybt mystisk og tragisk for ved det første dialogmøde i august 2019 blev der taget referat! At det videre forløb nu bliver udsat for en så åbenlys foragt for gennemskuelighed bør få samtlige alarmklokker til at ringe!

Det kan kun betyde, at der skal »luskes« ting og sager ind i denne sag, og hvor den åbne og synlige dialog og beslutningsproces bliver en hån mod vælgerne!

Det skal derfor blive meget interessant at følge, om de folkevalgte også vil vise total ligegyldighed overfor planloven, der på flere punkter beskriver, at detailhandlen er en hjørnesten i byernes liv. Kort og godt en dynamo, der understøtter turisme, serviceerhverv, caféer og restauranter. Med planlovens detailhandelsbestemmelser har kommunerne redskaber til at planlægge for bedre omstillingsmuligheder og den udvikling, der ønskes lokalt til gavn for de lokale forbrugere.

Bliver vælgerne udsat for politisk plat eller manglende respekt for planloven, kan kun fremtiden vise!

Modstanderne mod Netto vil med flere selvopfundne argumenter forsøge at forbyde Netto fodfæste i Søndervig, fordi man bilder sig selv og andre ind, at butikken kommer til at ligge uden for bymidten i Søndervig.

Hvor Søndervigs bymidte starter og slutter vil være blandt de punkter, de såkaldt ansvarlige politikere skal tage stilling til. Jeg bidrager gerne til tankevirksomheden.

Hvis vi tager butikscentret ved Meny som udgangspunkt, så er der 350 meter til Beach Bowl og dametøjsbutikken Daniella, mens der til Netto vil være cirka 200 meter.

Dermed falder al snak om, at Netto kommer til at ligge uden for bymidten totalt til jorden. Apropos jord så er det påtænkte areal, hvor Netto påtænkes placeret mindst ligeså anvendelig, som jorden på den anden side af Søndervig Landevej, hvor Lalandia og hundredvis af sommerhuse skal opføres. Dermed bortfalder diverse søforklaringer om jordbundsforhold med videre også!

Der vil fremover blive gravet dybt i hele denne sag, som i min optik bør være et brutto svendestykke i troværdighed og tillid til de folkevalgte politikere, som om cirka 21 måneder igen skal have deres evner vurderet af vælgerne, når der er kommunalvalg i november 2021!

Det skal derfor blive yderst interessant at følge Netto-resultatet af disse politikeres evner udi visioner, værdier og vilje til at styrke butikslivet i Søndervig!