Byråd slår de unges mulighed for udvikling og samvær i et demokratisk miljø til blods

Udgivet:15. marts 2023, 09.39

Læsetid:2 minutter

Holger Laursen, tidligere ungdomsskoleinspektør i Ikast-Brande Kommune. Foto: Jacob Hove

Af Holger Laursen Ungdomsskoleinspektør 1985 - 2010 i Ikast, senere Ikast-Brande Kommune

UNGDOMSKULTUR Forleden kunne man i Ikast Avis se et læserbrev, som under overskriften »Besparelser på de unges bekostning« beskrev, hvorledes byrådet har nedprioteret kommunens ungdomsskole, dels med en besparelse på 800.000 kroner, dels med et overgreb på ungdomsskolens ledelsesstruktur, som med afdelinger med hver sin leder og klub havde samling på undervisningsholdene og miljø.

Jeg var leder af Ikast kommunale Ungdomsskole, og netop sværgende til den decentrale struktur, som gav alle unge i kommunen adgang til tilbuddet i nærmiljøet under vejledning af en på den lokale skole fungerende person, typisk en af de lærere, der havde sin daglige gang blandt de ældste klasser.

Jeg sidder her med Ikast-Brande kommunale Ungdomsskoles beretning fra sæsonen 2009/2010 i hånden - det sidste år under min ledelse. Sammen med et spændende undervisningstilbud og storslående events betød dette en tilslutning hvert år på over 60 procent af kommunens 14-17 årige til dette frivillige tilbud i deres fritid, landsgennemsnittet var kun 39 procent.

Der var over 200 hold med over 4000 hold-elever og et timeforbrug på over 10.000. De unges mødeprocent var langt over 80 procent og 150 af de unge havde fulgt deres undervisnings sæsonhold 100 procent. Der var håndværksmæssige, erhvervsmæssige, kunstneriske, samfundsmæssige, familiemæssige, sociale, natur- & sundhedsmæssige, naturvidenskabelige, sproglige fag, knallertkøreskole, specialundervisning og hold for indvandrere.

Det var ikke uden grund, Ikast-Brande Ungdomsskole var anset for at være en af landets bedste.

Min tid som ansat i ungdomsskolen endte desværre med et slagtilfælde, men jeg ser tilbage på de 25 år med stolthed og glæde.

Jeg erfarer, hvor grelt der står til nu i kommunen: Ungdomsskoleinspektøren har for måneder siden opsagt sin stilling, og der er endnu ikke ansat er ny. Ungdomsskolebestyrelsen mangler elevrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, arbejdsmarkedsrepræsentanter er ligeledes fraværende, så her bryder kommunen landets love.

Det er smertefuldt at erfare, at Ikast-Brande Kommunes kommunalbestyrelse således hovedløst er i gang med at ødelægge sin kommunale Ungdomsskole.

Tillad mig at fremhæve Ungdomsskolens formål:

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Det går Ikast-Brande Kommunes unge altså nu glip af.

Indlæser debat