Ringkøbing-Skjern Kommune beder landbruget slappe af: Vil øge biodiversiteten

Landbrugets vigtige rolle i en øget biodiversitet er på dagsordenen, når landmænd og jægere skal til inspirationsmøde om »Vores Vilde Vestjylland«

24. november 2021, 11.00

Jens Peder Bendtsen har allerede øget biodiversiteten i sin drift af gården ved Faster. Han er en af de landmænd, som nu skal til møde med Ringkøbing-Skjern Kommune om at gøre endnu mere for en vildere natur. Foto: Jens Kristian Lynderup

VIDEBÆK Naturen har brug for mere plads - også i Naturens Rige. Det mener byrådet, som har sat gang i en proces, hvor man inddrager repræsentanter fra landbruget. Og som et markant erhverv i landets største kommune har landbruget en unik mulighed for at være med til at give biodiversiteten en hjælpende hånd.

Det er budskabet i den invitation, som Ringkøbing-Skjern Kommune og landbrugsorganisationen Vestjysk har sendt til landmænd, jægere og andre lodsejere i hele kommunen. Det fortæller Ringkøbing-Skjern Kommune i en pressemeddelelse.

Invitationen er til et dialogmøde, hvor lodsejerne får konkrete forslag og inspiration til, hvordan de - med få, enkle tiltag - kan få en vildere bedrift og gøre en forskel for biodiversiteten.

- Faktisk kan vi se, at rigtig mange landmænd allerede er godt i gang, siger Julie Storm Stausholm, biolog og naturmedarbejder i Ringkøbing-Skjern Kommunes »Vores Vilde Vestjylland«-sekretariat.

Hun peger på faunastriber som en håndsrækning til naturen, som mange landmænd har taget til sig, men tilføjer, at det også i nogle tilfælde bare handler om at gøre så lidt som muligt:

- Landmænd har ofte arealer, der egner sig rigtig dårligt til omdrift, men som er små biotoper, hvis de bevares uden jordbearbejdning. Det kan være den fugtige lavning eller det skæve markhjørne. Hvis de får lov at ligge uberørte hen, vil eksisterende natur kunne sprede sig ind i nye områder og skabe grundlag for en større biodiversitet, forklarer Julie Storm Stausholm.

Vil give gode råd

På debatmødet, der afholdes på Innovest i Skjern tirsdag 30. november ved fyraften, vil der være oplæg og inspiration fra SEGES, Vestjysk, jægerne og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mødet holdes i forbindelse med konkurrencen »Danmarks vildeste kommune«, hvor Vores Vilde Vestjylland-sekretariatet under Ringkøbing-Skjern Kommune fra starten af har lagt op til en betydelig inddragelse af borgerne - i dette tilfælde primært landmænd og jægere.

- Ud over et ønske om at vinde konkurrencen er kommunens inddragelse af borgerne og arbejdet i »Vores Vilde Vestjylland«-sekretariatet fokuseret på at passe på naturen og øge biodiversiteten på lang sigt, forklarer Julie Storm Stausholm i pressemeddelelsen.

Efter mødet udsender »Vores Vilde Vestjylland«-sekretariatet derfor også en folder, der henvender sig specifikt til lodsejere med gode råd til, hvordan man med få tiltag kan genskabe tilholdssteder for for eksempel insekter og fugleliv.

- Det er væsentligt at minde om, at »Vores Vilde Vestjylland« ikke kun handler om etablering af natur, men i lige så høj grad handler om bevaring og anerkendelse af den natur, der allerede eksisterer, forklarer Julie Storm Stausholm.

Slap af

Et af de råd, der går igen i inspirationsfolderen til landbruget, er netop det, som kommunen også har givet haveejerne: »Slap af, og lad stå til«:

- Når man bevarer naturområder med en lang kontinuitet, hvilket i landbruget vil sige uden at dyrke områderne gennem længere tid, kan vi se en højere biodiversitet. Ved at efterlade hegn, overdrev og moser i fred kan vi sikre livsgrundlaget for mange af vores truede dyr og planter, forklarer Julie Storm Stausholm.

Hun peger på markveje, læhegn, kvashegn, grøftekanter, vandhuller og diger som andre eksempler på småbiotoper, der er vigtige for at bevare optimale levesteder og fødekilder for insekter.

Brakjord, barjordsstriber, stendiger og bevarelse af gamle træer er andre oplagte muligheder for at skabe plads til en større mangfoldighed i naturen - og emner, som vil blive uddybet på mødet i Innovest 30. november.

Indlæser debat