Den største kræftplan nogensinde

Udgivet:25. maj 2023, 14.13

Læsetid:2 minutter

Mogens Jensen. Foto: Marie Hald

SUNDHEDSPAKKE Det er en hovedprioritet for regeringen og Socialdemokratiet, at vi Danmark får verdens bedste sundhedsvæsen. I en ny sundhedspakke vil vi løfte sundhedsområdet generelt med fem milliarder kroner hvert år fra 2030.

Jeg er især glad for det stærke fokus på kræftområdet. En indsats, som vi vil styrke markant med den nye sundhedspakke. Kræft kan ramme os alle sammen. Mange af os har været enten pårørende til en med kræft, eller er måske selv diagnosticeret med den forbandede sygdom. Og vi skal have genskabt danskernes tillid til kræftbehandlingen i Danmark. Den nye sundhedspakke indeholder derfor også Kræftplan V, som er den største danske kræftplan nogensinde. Allerede i 2023 og 2024 har vi afsat 400 millioner kroner til en ekstraordinær indsats på kræftområdet. I 2025 afsætter vi årligt 600 millioner kroner til den nye kræftplan. Planen skal blandt andet sørge for at kræft opdages tidligere, og at den geografiske og sociale ulighed mindskes i kræftbehandlingen. Vi skal også have et større fokus på senfølger, fordi der i dag er flere, der overlever kræft og dermed får følgesygdomme.

Derudover skal en ny specialenhed på tværs af landet overvåge kapaciteten på kræftområdet. En ny patientrådgivning for patienter med livstruende sygdomme skal udarbejdes i dialog med Kræftens Bekæmpelse. Et treårigt pilotstudie skal afdække muligheden for et nationalt screeningsprogram for lungekræft. Et øget tilskud til tandbehandling for kræftpatienter og en forenkling af reglerne på kræftområdet, så det bliver lettere at være patient, er også en del af planen.

Vi skal have verdens bedste sundhedsvæsen i Danmark. Alle danskere skal føle sig trygge ved, at bliver man syg, så kan man også få en ordentlig behandling, med de bedste forudsætninger for at blive rask. Penge kan ikke stå alene, men er et vigtigt skridt på vejen mod et stærkere sundhedsvæsen.

Indlæser debat