Corona aflyser gudstjenester og koncerter i kirkerne

Dåb, bryllup og begravelse kan stadig gennemføres, men under andre vilkår end normalt

13. marts 2020, 18.18

Joy Mogensen. Foto: Kristian Brasen

AFLYSNINGER De seneste dages udvikling i forsøget på at begrænse COVID 19-virussens effekt i Danmark påvirker også kirkerne. Torsdag middag besluttede landets biskopper at følge myndighedernes anbefalinger og aflyse alle gudstjenester, koncerter, foredrag og andre arrangementer som for eksempel babysalmesang i landets kirker og sognehuse.

Landets præster vil fortsat være tilgængelige for mennesker, der har brug for det. Sjælesorg til syge og andre udsatte grupper over Skype eller telefon vil desuden blive styrket. Der er desuden tilknyttet ekstra præster til Sjælesorg på nettet, som er folkekirkens eksisterende tilbud om en fortrolig samtale med en præst på internettet.

- Vi skal tage situationen med den alvor, som sundhedsmyndighederne lægger op til. Samtidig er det af stor betydning, at vi giver mulighed for forkyndelse afevangelium, håb og trøst til landets borgere i en krisetid. Derfor vil vi gøre en stor indsats for at udbygge alternativer til kirkernes gudstjenester via radio, tv og internettet, siger Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen på vegne af alle landets biskopper i en pressemeddelelse.

At tænde håb hos hinanden

Kirkeminister Joy Mogensen opfordrer alle i folkekirken og andre trossamfund til under lukningen at være tilgængelig for mennesker på andre platforme.

- I den nuværende situation vil jeg opfordre alle til at tænke kreativt i forhold til hvordan vi som mennesker kan tænde håb hos hinanden. Ville det for eksempel være en for eksempel mulighed at bruge nettet, de sociale medier, Skype, lokalradioen eller de gode gamle telefonkæder til at nå de danskere, som ikke kan komme i kirken, men har brug for trøst. Jeg stoler på, at de enkelte menigheder bedst ved hvad der ville give menig for deres sogn, og takker for forståelsen for, at vi er nødt til at hjælpe hinanden, især vores mest sårbare, ved at holde os fra hinanden, siger Joy Mogensen.

Færre deltagere til kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser, kan fortsat gennemføres men under hensyn til forholdene og under andre former end normalt. Det vil ikke ske i forbindelse med gudstjenester, og der vil som udgangspunkt ikke være offentlig adgang. Antallet af deltagere skal afpasses efter forholdene og må under alle omstændigheder ikke overstige 100 deltagere.

- Vi anbefaler, at kirkerne kun bliver halvt fyldt. Så enten skal antallet af gæster til vielser eller dåb begrænses, eller datoen kan udskydes, siger Peter Skov-Jakobsen.

Plan B for konfirmationer

Udviklingen får også betydning for forårets konfirmander. I første omgang er al konfirmandundervisning aflyst i de 14 dage, hvor skolerne også skal holde lukket. Hvad der kommer til at ske derefter, afhænger af hvordan situationen udvikler sig, og landets biskopper er ikke i øjeblikket i stand til at melde noget ud om, hvad det kommer til at betyde for selve konfirmationerne, som ligger sidst på foråret.

Men under alle omstændigheder er også de lokale kirker i gang med at tage højde for, at coronavirussen kan få længerevarende betydning for vores liv og hverdag - og også for konfirmationerne.

- Jeg har skrevet til præsterne og bedt dem om at lægge en plan B for forårets konfirmationer. Der er jo ingen af os, der kan vide, hvordan situationen ser ud til den tid, men det er vigtigt, at vi allerede nu får tænkt på, om vi skal regulere på antallet af konfirmationsgæster i kirken - eller hvad der nu kunne blive aktuelt, siger Kirsten Thyssen, der er provst for kirkerne i Herning Søndre Provsti.

Hvis man vil vide mere om, hvad corona-bekæmpelsen kommer til at betyde for det lokale kirkeliv, kan man følge situationen på sin egen kirkes hjemmeside - og på Viborgstift.dk.