Forhandlinger om ny havplan: Vi må ikke glemme fiskeriet

Udgivet:04. februar 2022, 13.07

Læsetid:1 minut

Mads Fuglede. Foto: Steen Brogaard

Af Mads Fuglede folketingsmedlem for Venstre

2 år siden

AFTALE Inden længe skal der forhandles om en ny national havplan. Venstres vision for den kommende havplan og tilgang til forhandlingerne er klar: Vi skal forbedre det danske havmiljø og fremtidssikre et stærkt og bæredygtigt fiskerierhverv.

Fiskeriet er en vigtig del af Danmark og af det danske DNA. Vi er som land omgivet af hav, og derfor har fiskeriet altid spillet en stor rolle i den danske eksport og for arbejdspladserne i havnebyerne. Alene i Hvide Sande Havn, Danmarks 5. største fiskerihavn, blev der i 2020 omsat for 177 millioner kroner.

Hvis vi skal bevare vores stolte tradition som fiskerination, så skal udlægningen af en ny national havplan ske i samarbejde og i dialog med fiskerierhvervet. Ellers risikerer vi, at fiskerierhvervet kommer til at arbejde under endnu dårligere vilkår, end tilfældet er i dag.

Der er en tendens til, at man på den ene side politisk forsøger at lave et skarpt og polariserende skel med miljøhensyn, og på den anden side har man fiskeriets interesser. I min verden er det ikke enten eller. At påstå, at fiskerne skulle være imod at beskytte og passe på vores havmiljø, er forkert. Der er ingen tvivl om, at fiskeriet og fiskerne har en interesse i et sundt havmiljø, som er forudsætningen for et godt fiskerierhverv. Det afspejles også i det forslag til en ny havplan, som Danmarks Fiskeriforening har lagt frem sammen med Danmarks Naturfredningsforening. I forslaget udlægges 10 procent af det danske hav som strengt beskyttet. Det står i klar kontrast til, og er langt mere ambitiøst, end de fire procent, som den Socialdemokratiske regering har lagt op til.

Vi har brug for det danske fiskeri, og vi skal værne om de mange arbejdspladser, erhvervsfiskeriet bidrager med. Derfor vil jeg sammen med Venstre arbejde for, at man ikke glemmer fiskeriet i udformningen af en ny havplan.