At gøre gavn, at gøre nytte

22. maj 2020, 12.36

Joan Hansen. Foto: PR-foto

JOB I Herning Kommune har vi et fælles mål fra beskæftigelsesafdelingen og fra Drift og Service, og det er at få flere borgere ind på arbejdsmarkedet. Målgruppen for nytteindsatsen er unge borgere mellem 18 og 30 år, som af Jobcentret vurderes til at være åbenlyst uddannelsesparate. Det betyder, at det vurderes, om de reelt har nogen barrierer for at kunne påbegynde en uddannelse eller et arbejde. Det betyder også, at de skal arbejde for den ydelse, de modtager, indtil de påbegynder en uddannelse, et arbejde eller blot fravælger ydelsen.

I 2019 blev i alt 178 borgere visiteret til at deltage i Nytteindsatsen. Heraf mødte de 79 borgere op. De resterende 99 valgte ikke at møde op, og dermed får de ingen penge, for de skal gøre gavn/gøre nytte, og det viser jo, at de unge mennesker er i stand til at finde andre løsninger på deres situation.

Selve arbejdet i nytteindsatsen har været koncentreret om to opgaver. I vintermånederne nedklippes beplantning (græs, buske, træer med videre) omkring indhegningerne i Knudmosen. Om foråret gennemgåes hegnene for at tjekke om hegnspæle/tråd skal repareres eller udskiftes.

En anden opgave er optagning af den skadelige plante Engbrandbæger. Den forekommer i store mængder i Løvbakkerne. Planten er skadelig at spise for mange dyr, og derfor er det vigtigt at den fjernes netop, hvor dyrene afgræsser. Der er kun én måde at gøre dette på, og det er med håndkraft, så roden kommer med op.

I gennemsnit er man aktiveret/gøre gavn/gøre nytte i 12 dage - inden man kommer videre med job eller uddannelse.