Nu kan du snart fremsætte forslag direkte i Folketinget

Udgivet:28. april 2016, 11.30

Læsetid:2 minutter

René Gade

Af René Gade folketingsmedlem for Alternativet, valgt i Vestjyllands Storkreds

7 år siden

LOVFORSLAG Fredag bliver en af Alternativets mærkesager 1. behandlet i Folketinget. I fremtiden skal 50.000 borgere sammen kunne stille et beslutningsforslag til afstemning - direkte i Folketinget. Det er et nybrud for demokratiet, som forhåbentlig vil mindske politikerleden.

Et politisk flertal bestående af alle partier på nær Socialdemokraterne og Venstre fremsætter beslutningsforslaget om borgerdrevne forslag i Folketinget. Det tyder derfor på, at danskerne kan få stærk indflydelse på, hvad der bliver taget op til diskussion i det repræsentative demokrati i fremtiden.

Med forslaget om borgerdrevne forslag bliver monopolet til at sætte en dagsorden i Folketingssalen frataget politikere og lobbyister og lagt ud til hele befolkningen. Fordi vi skal have langt flere danskere med.

Det betyder meget for Alternativet, at netop dette forslag får stor opbakning fra størstedelen af de andre partier. Vi ser det som en del af den nye politiske kultur og et vigtigt element i den borgerinddragelse, der er så vigtig for vores samfund.

Her i Vestjylland ville det eksempelvis betyde, at man kunne fremsætte et beslutningsforslag om bortskaffelse af giftdepotet ved Høfde 42. Såfremt man selvfølgelig kunne få 50.000 andre borgere til at skrive under.

Som folketingspolitiker repræsenterer jeg min valgkreds. Jeg er en vestjysk stemme i Folketinget, og det er jo definitionen på det repræsentative demokrati. Men vi skal længere end det.

Vi skal have involveret så mange borgere som overhovedet muligt, for vi tror på, at flere ved mere. De borgerdrevne beslutningsforslag er et skridt på vejen mod det mere inkluderende demokrati.

Borgerdrevne beslutningsforslag bliver én af brikkerne til at skabe den bro, der forbinder politikere og befolkningen. En bro, som kan være vejen til udviklingen af nye, entreprenante løsninger på de udfordringer, der optager danskerne.

Jeg håber, at dette forslag vil være det første af mange, der er med til at skabe en ny politisk kultur og giver alle borgere i Danmark en mulighed for at have indflydelse på den politiske dagsorden.

Vi har brug for en ny, inddragende og borgernær politisk kultur i Danmark. Vi skal styrke vores demokrati, og hos Alternativet betyder det et mere involverende demokrati. Borgernes forslag direkte i Folketinget er første skridt på vejen.