Dansk brint eller kinesiske batterier

27. november 2020, 14.28

Karlo Brondbjerg. Foto: PR-foto

ENERGI Elbiler er sjove og lyder politisk korrekt. Men virkeligheden er, at batterierne skal købes i udlandet, så de ikke blot udkonkurrerer dansk industri, men også bevirker rovdrift på litium samt en produktion i Kina, der undertrykker menneskerettigheder, sundhed og miljø.

Teknologisk Institut har desuden regnet på CO2-belastningen og konkluderer, at elbiler forurener meget mere end biler, der kører på metanol! Og metanol kan vi fremstille i Danmark, hvis vi udnytter vindmøllernes overskudsstrøm til brintfremstilling: Når brint bindes med CO2 fra for eksempel biogasanlæg, får vi det flydende brændstof metanol.

Mange nuværende biler, busser og lastbiler kan indstilles, så de hovedsageligt kan køre på metanol. Problemet er, at cirka 20 gældende lovregler gør det umuligt, at danske forskere kan teste deres arbejde i stor skala.

KD ønsker at ændre gældende rigide lovgivning og samtidig støtte dansk forskning med store beløb. Der venter et dansk industrieventyr forude på niveau med vindmølleeventyret, men det kræver, at vi tænker nyt.