Manglende befolkningstilvækst i Ringkøbing-Skjern Kommune

5. marts 2021, 12.30

Jan Holm Rasmussen. Foto: Privatfoto

BORGERE Hr. Søren Elbæk - Socialdemokratiet - har i pressen oplyst os om, at der siden finanskrisen i 2008 er sket et kraftigt fald i antallet af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune på 2605 borgere.

Hvis Søren Elbæk var gået et år tilbage til 2007, kunne han have fået en stor del af årsagen til reduktionen og samtidig have konstateret, at det absolut intet har med finanskrisen at gøre. I 2007 blev en beslutning taget af blandt andet Socialdemokratiet og Venstre i Folketinget nemlig effektueret. Det var kommunalreformen og senere politireformen, der har medført en kraftig centralisering.

Det har medført lukning af Tarm og Ringkøbing Sygehus, lukning af Ringkøbing Amt, delvis udflytning af Statsamtets opgaver og en kraftig reduktion af politiet og dets arbejdsopgaver herunder landbetjentene.

Det har betydet et stort fald i antallet af arbejdspladser i Ringkøbing-Skjern Kommune. Mange har ligeledes valgt at flytte fra kommunen grundet nye arbejdssteder.

Det kan hr. Elbæk takke sine venner i Folketinget for.

Kigges lokalt, kan jeg godt forstå, befolkningstallet fortsat falder.

I Dagbladet har der været en artikel om, at partierne i Folketinget med undtagelse af Enhedslisten og Nye Borgerlige har bevilget penge til områder med vindmøller i forbindelse med den grønne omstilling. Her vil alle inden for en afstand af fem kilometer eller 50 gange møllehøjden kunne søge puljen om støtte. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der 286 vindmøller. Kortet med mølleplaceringerne viser, at alle i kommunen kan søge puljen; så tæt dækket er kommunen af vindmøller.

Når der så samtidig tænkes på opsætning af solceller og den manglende kommunale planlægning på området, der betyder, at der ikke er gjort overvejelser om, hvor der kan gives tilladelse til opstilling af solceller og power-to-X anlæg. Bare søg og lov »Hold kæft bolsjer« til det berørte område, så gives der åbenbart lov, det selv om borgerne i de berørte områder er i mod det.

Det påstås, at historien gentager sig. Det her virker særdeles bekendt i relation til opsætning af vindmøller.

Der skal også huskes på, der blev nedlagte mange ejendomme for, at der kunne opsættes vindmøller, og samtidig var der borgere, der flyttede fra deres hjem og ud af kommunen grundet vindmøllernes opsætning. Det er nok også en grund til faldet i befolkningstallet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Nu starter historien så desværre med solceller og power-to-X anlæg.

Andre projekter, der betyder nedlæggelse af ejendomme og fraflytning af borgere og en negativ virkning på antallet af borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, er højspændingsprojektet ned gennem Jylland og igennem Ringkøbing-Skjern Kommune og i særdeleshed Herborg.

Ringkøbing-Skjern Kommune markedsføres som Naturens Rige - det kan være svært at finde den stille og rolige natur med et i min optik særdeles ødelagt Søndervig, der minder mere og mere om et af de overbefolkede turiststeder ved Middelhavet.

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) har man nok også undret sig. Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune - har en plads som nummer 35 ifølge en artikel i Herning Folkeblad, hvor DN har rangeret landets 98 kommuner efter hvor meget natur, den enkelte kommune har.

Fjordlisten og undertegnede vil rigtig gerne prale af Ringkøbing-Skjern Kommune, men så skal fokus flyttes fra vindmøller, solceller, power-to-X anlæg og turister. Det har haft fokus de sidst 15 år. Nu er det borgerne og deres behov og ønsker, der skal i fokus.

Det skal vi prale med, og det vil Fjordlisten. Vi er borgernes talerør, intet er for stort eller for småt. Det har Fjordlisten bevist i perioden fra 2014 til 2017. Det vil vi igen.

Indlæser debat...