Sjaskvåd spiral i Herning Kommune

21. januar 2020, 12.41

Erling Askjær Jørgensen. Foto: Flemming Hansen

UDVIKLING Med interesse læste jeg Bruno Hansens indlæg i Folkebladet 11. januar med overskriften »Den positive spiral i Herning Kommune«. Jeg påstår selvsagt ikke, at det ikke er sandt, det venstremanden Bruno Hansen skriver, og selvsagt har han lov til at prale med de ting, som er positive i Herning Kommune.

Bruno Hansens overskrift fik mig til at tænke på det, som er dokumenteret af Ernst B. Knudsen, at Herning Kommune slet ikke er i stand til at styre det med de stadig stigende vandproblemer i Herning Kommune primært i og omkring Herning by.

Og her hvor jeg bor, er jeg tæt på det, der indtraf på Liselundvej med, at vandet kom op gennem gulvene i en beboelse på Liselundvej. Kommunen har udstykket og solgt grunde, uden at der er ordentligt afvandet. Og man er ikke blevet klog af skade. Man har brugt mange penge på byggemodning af Jordbærmarken, lige ved siden af Liselundvej, uden at bekymre sig om, at store dele af Jordbærmarken konstant står under blankt vand, men selvom der er annonceret med salg af parceller til byggeri, ser det ikke ud til, at nogle har villet købe de meget vandlidende Jordbærmark-grunde til at opføre boliger på.

Jordbærmarken var et skønt naturområde, og det er en miljøskandale, at man forsøger ar ødelægge dette smukke bynære naturområde. Dette er alt andet end en »positiv spiral« - enhver kan bare besigtige Jordbærmarken, så kan enhver se, at det er vanvid at gøre dette naturskønne, men også våde område til boligområde med to-tre etagers boligblokke. Det er vel da ikke så småt med arealer i Herning Kommune, at man absolut behøver at ødelægge smuk natur. Svanerne i søerne på Jordbærmarken er klar til her til foråret igen at fabrikere nye svaneunger og vil blive kede af, at de skal fortrænges af boligblokke.

Det ser også underligt ud, at der er småt med plads til byggerier i Herning Kommune, at man på det groveste skal mishandle Kærbo Rideklub for at få plads til en ny skole. Og bagefter vil fjerne den gode Sønderager Skole, som let kunne rumme det, man vil bygge ved Holing. Mange af dispositionerne på folkeskoleområdet ligner ikke en positiv spiral, men en ond spiral.

Bruno Hansen indicerer, at man er erhvervsvenlig i Herning Kommune. Sådan fremstod det ikke, da man uberettiget overfaldt erhvervsvirksom-heder, der var i gang med at udbedre nogle skovveje i en plantage, hvor også den stadig stigende grundvandstand er et problem. Borgmesterens ordvalg i denne sag var en ægte miljøskandale.

Og så er der det med at få nogle i beskæftigelse. Det har i hvert fald ikke været muligt for Herning Kommune at få så mange SOSU-assistenter i beskæftigelse, så der er en rimelig og nødvendig bemanding på plejehjem i Herning Kommune. Men dette er der jo nok ikke så meget prestige i, som der er i at få mange events trukket frem i Boxen - så skidt med en af Venstres negative spiraler med manglende omsorg for ældre på plejehjem.