Politiforlig: Der mangler fokus på andre faggrupper

22. december 2020, 13.16

Hans Christian Fløe. Foto: PR-foto

ANSATTE Jeg ser positivt på den politiaftale, som et bredt flertal i Folketinget indgik 15. december. Det er positivt med flere ressourcer og et tiltrængt nybrud, at man nu åbner for civile efterforskere. Noget, HK Stat har arbejdet for i årevis. Jeg glæder mig også over, at det stærkt kritiserede omprioriteringsbidrag bortfalder og, at indsatsen mod social dumping bliver videreført fra den seneste flerårsaftale i 2015.

Med aftalen vil der blive 11.700 betjente i Danmark. De HK-ansatte sagsbehandlere, administrativt uddannede og it-medarbejdere udgør i dag knap 2500 medarbejdere svarende til cirka én per fem betjente. Det fremgår ikke af den nye aftale, hvor mange HK-ansatte politiet skal have fremover, og jeg synes, der mangler fokus i aftalen på, hvad andre faggrupper end dem i uniform kan bidrage med.

Samspillet mellem fagligheder er afgørende for, at de nye ambitiøse mål kan nås. HK’erne passer politiets servicecentre og administrative centre, tager imod anmeldelser, understøtter efterforskning, udarbejder vagtplaner, håndterer indkøb, løn og regnskab og sørger for at anklagere og politifolk kan bruge deres faglighed effektivt.

For eksempel sagsbehandlerne har brug for et markant løft, hvis vi skal nedbringe de ventetider, borgerne forståeligt nok oplever som alt for lange. Der tilføres da også med aftalen flere ressourcer til straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden og fastsættes målsætninger med henblik på at sikre mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider. Men jeg kan ærgre mig over, at aftalen ikke rummer en løsning på udfordringerne i en samlet straffesagskæde, især hos domstolene.

Både domstolene og Kriminalforsorgen er lige så pressede som politi og anklagemyndighed. Jeg tænker, at politikerne snarest må se på, hvordan der kan tilføres flere ressourcer her, for ellers strander politiets sager jo bare på, at det tager alt for lang tid, inden de kommer for retten.

En lokal vinkel: Opgaven med udstedelse og administration af kørekort ligger hos politiet i Holstebro, men skal overdrages til Færdselsstyrelsen med virkning fra 1. oktober 2021. Her vil jeg opfordre til, at der bliver fokus på medarbejderne, og det hurtigt bliver meldt ud, hvordan processen kommer til at foregå, så ingen behøver at leve med usikkerhed og frygt.