Et unikt fællesskab, vi skal værne om: Lad bankospillene fortsætte

Udgivet:20. maj 2023, 11.21

Læsetid:2 minutter

Dennis Flydtkjær og Betina Kastbjerg. foto: PR-foto

FÆLLESSKAB Det er dybt problematisk, når myndighederne vælger at bruge deres ressourcer på at forfølge og straffe pensionister, der arrangerer bankospil. Det er på tide, at reglerne ændres, så Herning Banko Center og de 37 andre bankoforeninger, der står over for bøder og trusler om fængselsstraf, selvfølgelig får annulleret deres bøder og bliver frikendt for eventuelle anklager om ulovligt bankospil.

Det er på høje tid, at vi værner om fællesskabet og sikrer, at bankospillet kan fortsætte.

Bankospil er en dybt forankret del af vores kultur og traditioner. Det er et folkeligt spil, der samler mennesker på tværs af generationer og skaber et værdifuldt socialt fællesskab.

Især for ældre mennesker har bankospillet været en kilde til glæde, samvær og en tiltrængt afveksling fra hverdagens bekymringer. Det er hjerteskærende at se, hvordan Herning Banko Center og andre bankoforeninger er blevet politianmeldt og pålagt bøder for deres engagement i bankospil.

Disse foreninger har eksisteret i årtier og har været en kilde til glæde og underholdning for tusindvis af mennesker. De har også bidraget til velgørenhed og lokalsamfundet.

Når spillemyndighederne hævder, at bankocentrene agerer ulovligt, fordi de har status som almennyttige foreninger, men primært eksisterer for at drive bankospil, er det en forvrænget og urimelig fortolkning.

Det er ikke fair at straffe foreningerne for at skabe rammerne for bankospillet, som mange danskere ser som ugens højdepunkt. Der er behov for, at regeringen træder i karakter og tager affære.

I Danmarksdemokraterne vil vi modernisere reglerne for bankospil. Reglerne bør være mere letforståelige og mindre byrdefulde for bankoforeningerne. Der bør være lavere afgifter og mindre krav til beløbet, der skal gives videre til velgørenhed. Dette vil sikre, at bankoforeningerne kan fortsætte deres værdifulde arbejde og samtidig opfylde de nødvendige lovkrav.

Herning Banko Center og lignende foreninger er ikke pengemaskiner. De bidrager til lokalsamfundet, skaber arbejdspladser og understøtter velgørende formål.

Ved at opretholde bankospillene sikrer vi, at fællesskabet bevares, og at ældre borgere fortsat kan nyde en aktiv og social tilværelse.

Lad os værne om fællesskabet, støtte bankoforeningerne og sikre, at bankospillet kan fortsætte som en integreret del af vores kulturelle arv.

I Danmarksdemokraterne vil vi i hvert fald gøre vores til at ændre reglerne og sikre, at bankospillene kan fortsætte med glæde, samvær og velgørenhed i fokus.

Indlæser debat