10 år i byens tjeneste: Bording Lokalråd har sat tydelige spor

Bording Lokalråd har sat sine tydelige spor i og omkring byen siden rådets oprettelse i 2010

16. marts 2020, 19.02

Bording Lokalråd har siden oprettelsen ydet en stor indsats for byen. Rådet består af en fast bestyrelse med fire underudvalg, som tager sig af en lang række forskellige opgaver. Udvalgene får meget ofte hjælp til planlægning og regulært fysisk arbejde fra frivillige borgere i byen. Da Ikast-Brande Kommune besluttede at genslynge Bodholt Bæk og Bording Å, var Natur- og Fritidsudvalget hurtige til at se muligheder for at etablere et netværk af stier, hvilket blandt andet har ført til etableringen af en gangbro gennem sumpede arealer. På billedet ses Sven Odgaard og Evald Asp Sørensen, der er blandt de lokale borgere, som har lagt hundredvis af timers arbejde i at skabe nye stier og andre faciliteter i og omkring byen. Foto: Henrik Ole Jensen

BORDING De har arbejdet fysisk med skovle i hænderne - og brugt oceaner af timer ved skrivebordene på at nærlæse lovgivning og lokalplaner.

De har sendt ansøgning efter ansøgning til fonde og puljer - og hentet betragtelige summer »hjem« til gode formål i byen.

De har medvirket i møder med både ministre og lokalpolitikere - og med byens børn og voksne indbyggere.

De har i et årti knoklet målrettet som byens talerør - og de bliver ved.

Bording Lokalråd blev stiftet 25. januar 2010, hvilket betyder, at de i skrivende stund allerede har haft rund fødselsdag.

Det officielle jubilæum skulle markeres ved årsforsamlingen i morgen, tirsdag 17. marts, i Væksthuset.

Men dette arrangement er dog udskudt på ubestemt tid, på grund af den aktuelle situation i hele landet, hvor alle skal arbejde sammen om at mindske spredningen af coronavirus.

Et langt cv

I anledning af de 10 år i byens tjeneste er det oplagt at lave et tilbageblik.

Men dét viser sig at være en omfattende opgave, for Bording Lokalråd har været kreativ, flittig og ikke mindst dygtig til at gribe de muligheder, der er opstået.

En henvendelse til lokalrådsformand Evald Asp Sørensen - hvor han bare lige skulle ridse hovedtrækkene op - resulterede i syv tætskrevne A4-sider.

Lokalrådets logo er en blomst med seks blade. I midten er selve rådet, og rundt om er seks kronblade, som repræsenterer de arbejdende udvalg.

Disse udvalg kan meget vel have medlemmer, der ikke er med i selve lokalrådet.

Men alle udvalg er en del af lokalrådet og har som sådan forbindelse til frugtbunden.

Denne opbygning giver lokale ildsjæle med stor viden og begejstring for et konkret emne mulighed for at bidrage til byens udvikling. Uden også at skulle involvere sig i en masse andet bestyrelsesarbejde.

Trafik er altid et emne

Trafikudvalget havde fra første dag en stribe udfordringer at arbejde med.

Hastighedsdæmpninger generelt i byen, men særligt på Klochsvej ved Bordinghallen har været i fokus.

- Der er fundet en fin løsning, hvori omlægning af indkørslen til hallen er ændret. Stort set som ønsket af os, fortæller Evald Asp Sørensen.

På programmet har også været udskiftning og nylægning af fortove, cykelbaner i siden af vejen til Pårup og en genåbning af Sportsvej mod Herningvej.

Trods en stribe succeser har trafikudvalget stadig nok at arbejde videre med.

- Jernbaneoverskæringen, bomme, toghastigheder gennem byen og antallet af togafgange har stået på programmet alle 10 år. Desværre må vi konstatere, at vi ingen vegne er kommet. Togene kører meget hurtigt, der er kun halvbomme og hver andet tog er gennemgående, fortæller Evald Asp Sørensen.

Lær om planeterne

Natur- og fritidsudvalget må siges at have sat nogle meget tydelige spor i og omkring Bording.

- Stier, stier og så stier igen kunne synes at være et mantra for udvalget. Næsten fra lokalrådets begyndelse har der været arbejdet med stier. Natursti mellem Bording og Bording Kirkeby er nævnt i det allerførste referat, siger lokalrådsformanden.

Motion og læring kan man kombinere på Planetstien, der tager udgangspunkt ved kunstværket Solen midt i byen. Derfra bevæger man sig ad en rute på cirka tre kilometer dels gennem byen og dels ud ad naturstien mod Bording Kirkeby.

Undervejs passerer man modeller af de otte kendte planeter i rigtig indbyrdes afstands- og størrelsesforhold og får en fin gennemgang af universet sammen med naturoplevelsen. Planetstien blev indviet i 2014.

Da Ikast-Brande Kommune besluttede at igangsætte en gammel plan om at genslynge Bording Å og Bodholt Bæk, var natur- og fritidsudvalget hurtige til at se nye muligheder.

Derfor kan man i dag nyde kilometervis af stier, som giver adgang til naturområder, der ellers ville være svære at færdes i.

- Det har været en helt afgørende forudsætning, at en række grundejere har stillet deres arealer til rådighed. Det er vi i lokalsamfundet dybt taknemmelige for, siger Evald Asp Sørensen.

Selv det sumpede område i bunden af Ådalsvænget er nu farbart via en hævet gangbro af træ - en såkaldt »board-walk«.

Med broen kan alle nu komme helt tæt på naturlivet ved åen, uanset om man er gangbesværet, bliver skubbet i en barnevogn, sidder i kørestol eller går med rollator.

Ovennævnte er blot nogle af de stiprojekter, som har været forbi Bording Lokalråd i de seneste 10 år.

Slaraffenland for hunde

Næsten fra lokalrådets fødsel har der været ønsker og tanker om en bynær hundeskov.

- Det gik lidt langsomt i begyndelsen, for kommunen havde end ikke retningslinjer for sådanne anlæg, så der skulle begyndes fra bunden med en politisk beslutning om, hvordan man kunne etablere en hundeskov, forklarer Evald Asp Sørensen.

Den beslutning blev truffet i 2015, hvorefter lokalrådet fik et område stillet til rådighed i Vestskoven, hvor man for egen regning kunne etablere hundeskoven.

- Herefter gik det ret stærkt. Hundeskoven og et tilhørende madpakkehus blev indviet i sommeren 2017. Ud over den offentlige tilladelse var frivillige ildsjæle og fondsmidler afgørende for projektets realisering, fortæller lokalrådsformanden.

Brandtomten

Skruer vi tiden nogle årtier tilbage, var Bording en driftig handelsby med en aktiv butiksgade - præcist som så mange andre stationsbyer i den størrelse.

Men så kom finanskrisen med et brag og fjernede byens største arbejdsplads Invita.

Internethandel åd mere og mere af detailhandlens levebrød og bankerne nedlagde filialer. Kommunale besparelser blev enden for byens brandstation, så brandbilerne måtte køre fra Engesvang og Ikast, da der udbrød brand i dagligvareforretningen SuperBest i Bredgade.

Butikken blev totalt raseret, og da ruinerne var fjernet, lå en brandtomt som et ar midt i byen.

Mønsterby for Realdania

Heldigvis havde Ikast-Brande byråd en plan. Lokalpolitikerne iværksatte i samarbejde med Realdania en langsigtet byfornyelsesplan for Bording.

En plan med fysiske projekter for millioner af kroner, en intens proces med idéudvikling og omfattende inddragelse af byens borgere.

Realdania meldte klart ud, at deres opfattelse af byfornyelse var mere end blot et par blomsterkummer i hovedgaden.

De ville bruge Bording som en mønsterby for andre mindre byer, der skulle gå fra en identitet som handelsby til en fremtid som attraktiv bosætningsby.

Arkitekter, forskere, byplanlæggere og eksperter blev hentet ind fra København, og de arbejdede professionelt med projektet.

Men nu er Bording jo ikke Barcelona, så indimellem var det godt, at eksperterne havde Byplan- og Visionsudvalget i Bording Lokalråd som en naturlig sparringspartner.

Byfornyelsesprojektet tiltrak sig opmærksomhed langt ud over kommunegrænsen, så midt i forløbet meldte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter sig på banen med en pose penge, og det samme gjorde Lokale- og Anlægsfonden.

Et hus til vækst

Et af de fysiske tiltag i byfornyelsen var opførelsen af samlingsstedet Væksthuset, som sidenhen har fået sit eget underudvalg i Bording Lokalråd.

- Huset var ellers tæt på at blive droppet. Kommunen og Realdania stillede som betingelse, at nogle ville »tage ansvar« for huset. Lokalrådet fik tilsagn fra over 30 personer, der ville give en hånd med, og dermed blev Væksthuset en realitet. Vi har nu en brugskontrakt, og byen har taget huset til sig, så der foregår mange vidt forskellige ting, fortæller formanden.

En finger med overalt

Gennem årene har det også været nødvendigt at oprette forskellige »Ad hoc-udvalg«.

Her varetages emner, som ikke umiddelbart kan placeres i de andre udvalg. Eksempelvis videregivelse af information fra politiet og Kriminalforsorgen om Udrejsecenter Kærshovedgård, kampen for at bevare skoletandklinikken og senest er Bording Lokalråd gået sammen med børnehaven og skolen om at omdanne to fodgængertunneller fra skumle passager under jernbane og vej til spændende oplevelser med nordisk mytologi og Noahs Ark. De udsmykkede tunneller skal indvies til maj.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger har ofte været på dagsordenen i Trafikudvalget. Eksempelvis i 2014, hvor en trafikmåling viste, at 58,3 procent af bilerne kørte for stærkt forbi ind-og udkørslen til Bording Hallen. På billedet ses daværende halformand Villy Christensen (t.v.) sammen med Kaj Bach Pedersen og Evald Asp Sørensen fra Bording Lokalråd. Foto: Flemming Hansen
Planetstien er en model af solsystemet i skalaen 1:2 milliarder. Stien begynder naturligvis med Solen, der er repræsenteret ved et 70 centimeter kunstværk ved Bording Kraft-Varmeværk. Herfra kan man på vejen mod Bording Kirkeby møde modeller af planeterne. Eksempelvis Jorden, som i sti-udgaven befinder sig foran forsamlingshuset. Foto: Flemming Hansen
Gennem alle 10 år har Bording Lokalråd haft en løbende dialog med Banedanmark, Ikast-Brande Kommune og Arriva. Nogle henvendelser har været om trafiksikkerhed for bilister, cyklister og fodgængere, mens andre henvendelser har handlet om ikke at blive »glemt« som en lille stationsby, når landspolitikerne blev forelskede i tanken om at nedbringe køretiden mellem Aarhus og Herning. Her ses Carsten Brix i 2011 i forbindelse med en artikel om den uheldige kombination af gennemkørende tog og alt for korte bomme. Foto: Thomas Vang Nielsen
Da Realdania og Ikast-Brande Kommune gik sammen om en fornyelse af Bordings midtby, assisterede Bording Lokalråd med vejledning og viden om ultralokale forhold og borgerønsker. I bunden af dronefotoet fra juni 2019 ses en del af pladsen »Mødestedet« som blev anlagt på det sted, hvor den nedbrændte købmandsforretning SuperBest lå som et ar i midtbyen. Foto: Flemming Hansen
Væksthuset er et populært og folkeligt samlingssted til fri afbenyttelse. Bygningen opstod som en del af byfornyelsen. Foto: Flemming Hansen