Ny læreruddannelse i Herning er en tiltrængt vitaminindsprøjtning

23. januar 2021, 09.21

Rene Nord Hansen. Foto: Privatfoto

LÆRERUDDANNELSE Den kommende frie læreruddannelse i Herning, som et flertal i Folketinget og vi konservative støtter, har naturligt nok vagt en del debat. Blandt andet har borgmestre i flere omegnskommuner udtrykt bekymring for, at den frie læreruddannelse i Herning vil komme til at true eksistensen af læreruddannelserne i Nørre Nissum og Skive.

Jeg forstår bekymringen, hvis man antager, at den vigende søgning til læreruddannelserne i Midt- og Vestjylland generelt ikke kan vendes; og der derfor fremadrettet vil være færre lærerstuderende, som skal fordeles på de eksisterende læreruddannelser i vores område.

Men man kan også anlægge en anden mere optimistisk og konstruktiv vinkel og betragte en ny læreruddannelse i Midt- og Vestjylland som en tiltrængt »vitaminindsprøjtning«, der kan være med til at vende den nedadgående tendens og tiltrække nye og flere lærerstuderende til Midt- og Vestjylland.

Det er vigtigt, at vi får flere uddannelser til landsdelen og derved eksempelvis understøtter en forsyning af flere uddannede lærer til vores skoler i hele Midt- og Vestjylland.

Lige nu findes der kun én fri læreruddannelse. Den ligger i Ollerup på Fyn. Ved placeringen af den frie læreruddannelse i Herning tilføres Midt- og Vestjylland en ny uddannelse, som vil tiltrække lærerstuderende, som før var nødsaget til at tage til Fyn for at tage deres uddannelse.

Vi kan let forfalde til interne kampe kommunerne imellem, når det handler om at trække flere uddannelser til det midt- og vestjyske, alt imens vi glemmer, at den reelle kamp står imellem et samlet Midt- og Vestjylland over for de store uddannelsesmetropoler Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Det er desuden faldet nogen for brystet, at den frie læreruddannelse i Herning vil udmærke sig ved sit særlige Grundtvig-Koldske udgangspunkt med fokus på »dannelse, historie, kristendom og europæisk oplysningstradition«.

Til Fagbladet Folkeskolen siger prorektor ved UC Syd Alexander von Ottingen, at han »ikke kender nogen læreruddannelse, der ikke forholder sig til den danske kulturarv eller Grundtvig«.

Det kan han have ret i, men måske er det blevet udvandet så meget i den eksisterende ordinære læreruddannelse, at et ensidigt politisk fokus på kompetencemål er sket på bekostning af ånden og dannelsen.

Noget af det, der kan være med til at vende udviklingen for de traditionelle læreuddannelser i Nørre Nissum og Skive er en større vægtlægning af det, de traditionelt set er rundet af - vestjysk åndsliv, dannelse og historie. Hvis alle uddannelsessteder ligner hinanden hvorfor så søge vestpå? Jeg mener, at vi bør sætte de lokale læreuddannelser mere fri til at få dannelsen, ånden og dansk kultur i spil ud fra et lokalt perspektiv.

Jeg hilser den nye frie læreruddannelse velkommen som en stor gevinst for hele Midt- og Vestjylland.

Vi bør fokusere på at løfte hele uddannelsesområdet i Midt- og Vestjylland fremfor at skyde et godt lokalt initiativ ned.

Vi skal have ånden, dannelsen og den historiske bevidsthed styrket generelt i læreuddannelsen, og så skal læreruddannelsen lokalt sættes mere fri, så det bliver muligt at udvikle en stærkere lokal identitet, og derved gøre læreruddannelserne her i Midt- og Vestjylland endnu mere attraktive.