Gymnasieelever skal ud i virksomhederne

Udgivet:20. juni 2022, 11.52

Læsetid:2 minutter

Claus Arberg. Foto: PR-foto

Af Claus Arberg formand for DI MidtVest

JOB Manglen på faglærte bliver markant i de kommende år. Og ingen er uenige i, at årtiers arbejde med at få flere til at gå fra folkeskolen til erhvervsuddannelserne skal suppleres. Derfor er det rigtig positivt, at 3.g-elever og studenter i Midt- og Vestjylland nu får mulighed for at besøge en virksomhed i uge 43. Vi vil gerne inspirere de unge til at tage deres studenterhue med over i en erhvervsuddannelse eller andre uddannelser, der henvender sig til det lokale erhvervsliv.

Det gør vi ved at supplere den klassiske studiepraktik med muligheden for at besøge en virksomhed i vores område. I studiepraktikken kan alle 3.g’ere og alle med en studenterhue besøge en eller flere videregående uddannelser i uge 43. I år får de også mulighed for at besøge en lokal virksomhed for at få inspiration til deres valg af uddannelse. Og vi kan sagtens bruge flere virksomheder Herning-egnen til at åbne sine døre for studenterne og gymnasieeleverne - meld jer gerne hos mig.

Gruppen af studenter, der kunne tænke sig at være interesseret i at gå fra student til faglært, er stor. Næsten 15 procent af de unge fra Midt- og Vestjylland, der tog en studentereksamen i 2015, var efter fem år endnu ikke i gang med eller havde gennemført en videregående uddannelse. Det kunne være, at den gruppe skulle en anden vej?

Lige nu har vi et erhvervsliv, som virkelig står og mangler medarbejdere. Vi står så at sige med åbne arme, og vi kan tilbyde nogle spændende stillinger med store udviklingsmuligheder. Jeg er glad for, at kommunerne og gymnasierne også vil give en hjælpende hånd til de mange unge, som har brug for rådgivning og inspiration. Sammen med virksomhederne kan de give dem nogle gode muligheder for at afprøve forskellige jobs og måske åbne studenternes øjne for at kigge i en ganske anden retning, end de havde forestillet sig.

Lige nu er det populært blandt unge at skabe noget med hænderne af naturens ressourcer og samtidig være med til at styrke klima og bæredygtigheden. De faglærte arbejdere er helt central del af den grønne omstilling - faktisk er det dem, der konkret skal gennemføre den i industrien, byggeriet og teknologien. Det gør de spændende faglærte jobs endnu mere attraktive.

I Midt- og Vestjylland foregår informationen om studiepraktik i virksomheder via den lokale organisation Studievalg Midt- og Vestjylland. Vejlederne på alle gymnasier kan nemt henvise til de virksomheder, der gerne vil have besøg. Det sørger Dansk Industris Lærlingeindsats for. Jeg ser frem til at se den ny ordning fungere, så forhåbentlig flere unge tager studenterhuen med på den faglærte vej.

Indlæser debat