Borgerligt landbrugsudspil - vi skal udvikle og ikke afvikle erhvervet

17. september 2021, 14.30

Carsten Kissmeyer. Foto: Steen Brogaard

VÆKST Danmark har en stærk og stolt fødevare- og landbrugssektor, og en stor del af branchen befinder sig i Midt- og Vestjylland. Det er en vækstmotor, der rummer knap 125.000 arbejdspladser og en vareeksport på knap 170 milliarder kroner. Men regeringens landbrugsudspil giver ikke meget for erhvervet, og Landbrug og Fødevarer forventer, at landdistrikterne vil miste 14.000 arbejdspladser og at det vil koste 8,2 milliarder kroner i den danske velstand. Det hverken kan eller vil vi leve med! Der skal opprioriteres flere midler til forskning og produktion, og Venstre er klar til at handle.

Regeringen har afsat adskillige millioner til et mere sammenhængende Danmark. Det er positivt. Men vi kan gøre det endnu bedre. Med et nyt udspil fra de borgerlige partier viser vi vejen til en grøn omstilling, som end matcher regeringens ambitioner, og som ikke fejer benene væk under dansk fødevareproduktion.

Vi vil blandt andet sikre den bæredygtige omstilling af fødevareerhvervet ved at have fokus på fordelingen af landbrugsstøtten. Det skal gøres ordentligt, så indkomstgrundlaget for danske bedrifter ikke fjernes fra den ene dag til den anden. Men det tager regeringen ikke højde for, og det kan føre til konkurser eller at produktionen rykker til udlandet. Det vil vi rette op på. Derudover vil vi, i stedet for at overlade opgaven med at finde kvælstofreduktion til landmanden selv, gøre brug af kollektive virkemidler såsom vådområder, skovrejsning og udtagning af landbundsjorde.

Arbejdspladser skal ikke sendes ud af landet, og en aftale skal gøre fødevare- og landbrugsproduktion grønnere uden at gøre Danmark fattigere. Vi har en klar ambition om at sikre flere arbejdspladser i sektoren i fremtiden. Fødevareproduktionen skal ses i lyset af de globale klimaudfordringer, og vi producerer her i landet nogle af de mest klimaeffektive fødevarer. Efter min mening er det helt klart bedst, at produktionen forbliver her, i stedet for at sende den til lande, hvor udledningen er højere og viden om disciplinen ringere.

Vi vil alle den grønne omstilling af fødevareerhvervet. Til forskel fra regeringen anerkender vi dog, at omstillingen ikke kommer af sig selv og kræver investeringer. Derfor er vi klar til at investere 740 millioner kroner årligt fra 2023. Til stor gavn for fødevare- og landbrugssektoren, og til stor gavn for Midt- og Vestjylland.

Indlæser debat...