Dansk støtte til EU-genopretningsplan

21. juli 2020, 16.15

Foto: Adobe Stock Photo

KLIMA Verden forandrer sig med corona-pandemien. Tyskland og Frankrig fører an overfor Europa-Kommisionen med udspil, der skal samle medlemslandene til i fælleskab at gennemføre en økonomisk genopretningsplan på denne baggrund.

Corona-pandemien udfordrer det europæiske samarbejde og kræver seriøs og engageret handling og medansvarlighed af alle lande også Danmark. Vi må vise storsind med de lande, der har lidt mest. Vi må ikke isolere os i EU og ende i den såkaldte nærige fire-gruppe af lande, der kun vil yde hjælp i form af tilbagebetalingspligtige lån. Vi må investere i arbejdspladser og sikre økonomisk udvikling, der også er en fordel for Danmark. Vores samlede udgift vil ikke overstige de to procent af BNP, der er det højeste bidrag til EU-budgettet. Hertil kommer, at den fælles gæld som EU-Kommissionen, vi skal hæfte for, vil blive søgt tilbagebetalt med gebyrer for CO2-udledning og plastik og skatteindtægter fra tech-giganter samt transaktionsskat på aktier. Alt sammen noget vi må kunne gå ind for med vores egne klimamål og skattetryk.

Det europæiske politiske samarbejde er et solidarisk samarbejde og EU’s institutioner er grundlæggende platforme for politikere. Her kan de mødes og finde sammen om demokratiske løsninger til gavn for alle EU-borgere. Det europæiske fællesskab må ikke gå i opløsning, fordi vi ikke vil række en hjælpende hånd. Dertil er verden blevet et al for farligt sted at være. Vi må og skal værne om vore liberale demokratier, frie og indre marked.