Pas på vores kronjuveler

19. november 2020, 13.55

Foto: Adobe Stock Photo

NATUR Herning er blandt andet kendetegnet ved fremsyn og påpasselighed. Når det drejer sig om natur og grønne områder, så er egnen måske også præget af nøjsomhed, men vi har dog nogle grønne kronjuveler af national karakter.

Det drejer sig blandt andet om Mindeparken og om den meget karakterfulde egelund langs H. P. Hansens Vej. Men nu ser det ud til, at kommunen tænker på at fælde en stor del af træerne begge steder. Det må ikke ske!

Egelunden langs H. P. Hansens Vej kan vi glæde os over de næste 200-300 år måske mere, hvis vi passer lidt på. Jeg har med stor glæde set, at man ikke klipper græs under træerne. Det er træernes rødder taknemlige for, og grenene kan få lov at være, hvor de er til glæde for børn og dyr. Træerne langs vejen må gerne vokse selskabeligt, og der er ingen grunde til at fælde. Hvis man fælder en del, kan de resterende træer måske miste noget af deres stabilitet og dermed nemmere vælte i en storm.

I Mindeparken er idéen tilsyneladende, at træerne står for tæt og vil kæmpe om pladsen. Men træerne er vokset op sammen og udgør en helhed, også selvom der er forskellige arter. Fælder man en masse træer, vil de resterende næppe vokse sammen, og der vil blive en masse huller i plantningen. Det virker ikke gennemtænkt! Hvis man alligevel vil fælde, så er der mange grunde til, at man kun fælder lidt ad gangen med års mellemrum.

Man taler meget om, at vi skal øge biodiversiteten. Det, der batter allermest, er at bevare store træer. Man taler meget om at tilføre en grøn struktur i Herning. Det er rigtig vanskeligt inde i byens gader og torve. Kig selv efter: her er træerne små, for der er ikke plads til rodvækst. Men det er der langs H. P. Hansens Vej, i Mindeparken og i andre af kommunens grønne områder.

Man taler om at skabe læ i byen for blæst og turbulens. Der er ikke noget bedre end store træer til at dæmpe vind og turbulens.

Man taler om at tilføre byen karakter og skønhed. Det er meget mere enkelt, billigt og smukt at starte med at passe på det, vi har.

Så pas godt på vores kronjuveler. De kommer ikke lige igen!