Landbruget har store klimapotentialer

1. maj 2021, 09.55

Mogens Jensen. Foto: Steen Brogaard

CO2 Landbruget spiller en afgørende rolle, når det kommer til at nå vores ambitiøse mål om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Den socialdemokratiske regering har netop fremlagt sine visioner for landbrugets grønne omstilling, og her vises vejen til, hvordan landbruget kan sænke CO2-udledningen med 7,1 millioner tons.

Vi har høje ambitioner for landbruget - og vi mener, at Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling på netop landbrugsområdet. Regeringen foreslår blandt andet udtagning af 88.500 hektar lavbundsjorder og randarealer. Forskere og interessenter er enige om, at det har et stort potentiale for CO2-reduktion, fordi CO2 bliver i jorden, når landbrugsdriften stoppes, og arealerne bliver oversvømmet. Vi skal også have nedbragt kvælstofudledningen med 10.400 tons i 2027, så vi passer bedre på vandmiljøet i vores vandløb, søer og grundvand. For meget kvælstof presser livet i havet.

Derudover er forskning og udvikling af nye teknologier afgørende. Regeringen vil afsætte millionbeløb til teknologier som pyrolyse og bioraffinering af græs. Og så skal vi have mere økologi. Regeringen vil forhøje satserne for økologisk arealstøtte frem til 2024 som led i en ambition om at fordoble økologien. Vi ser også en idé i at bruge EU’s landbrugsstøtte aktivt i den grønne omstilling. Der pågår forhandlinger om en reform af den fælles landbrugspolitik, hvor det er et krav, at der bruges flere midler på grønne indsatser. Det kan vi udnytte. Der er altså mange spor i den omfattende plan.

Samtidig er det vigtigt, at der er balance i tingene, og at den grønne omstilling sker i et tempo, så erhvervet kan følge med. Danmark er et landbrugsland, og landbruget skaber tusindvis af jobs og eksportindtægter til vores land. Det skal vi værne om. Vi skal ikke flytte CO2-udledninger og jobs til andre lande - så er vi jo lige vidt.

Vi har fremlagt et udspil i balance, og nu skal det til forhandling. En gennemgribende omstilling af landbruget er svært, men vi har en ambition om en bred aftale, så der er stabile rammer. Jeg håber, at vores kolleger på Christiansborg vil gå sammen med os og sikre, at vejen til et grønnere landbrug bliver realiseret.

Indlæser debat...